Plads til både i Indelukket?
ORDVALG _ Peter Lodahl_kvadrat_nyt
midtjyllands-autosadelmager_logo
sponsorweb_campingly
thybo grøn pleje
Sunds trailer
sonsorweb_rensog vask
sponsorweb_campingly
sponsorweb_silkeborghandyman
Virklund 170 x 170
ams klud_karrusel
mks_karrusel
Virklund vognmand_karrusel
indelukket_karrusel

Annoncører i SMK-nyt

Avisleder: Fjern bådene fra Indelukket

- men forslaget mødt med undren og mange udtrykker støtte til, at vinteroplægningen  bibeholdes

Af Peter Lodahl

Mon ikke en og anden SMK'er fik eftermiddagskaffen i den gale hals tirsdag den 12. januar, da det blev tid at læse dagens udgave af Midtjyllands Avis?


På lederplads gjorde Silkeborgredaktør Brian Holst sig den dag til talsmand for, at kommunen forbyder vinteroplægningen af SMK-medlemmers både i Indelukket nu, hvor der skal indrettes en superlegeplads i området.

Under overskriften "Bådene skal væk fra Indelukket" opfordrede han kommunen til at besluttet, at de både, der i vinterhalvåret ligger på land, bliver fjernet.

"Både på land hører på ingen måde hjemme i en park, og når man tænker på de meget stramme restriktioner med hensyn til at anlægge noget som helst tæt på søbredden, så virker det jo grotesk, at hele parkeringpladsen må fyldes med både, pakket ind i lidet dekorative presenninger.

Derfor skal bådene permanent væk fra det helt unikke område, der med superlegepladsen bliver endnu bedre og endnu mere attraktiv", lyder det til slut i lederen.


Et frontalangreb på SMK må man mene, al den stund klubbens aktiviteter netop er bygget op omkring Indelukket og faciliteterne dér. Og ikke mindst forekommer overraskende i betragtning af, at den silkeborgensiske perle, som Indelukket er, væsentligst er finansieret af en kommunal bådleje, der til overflod er landets dyreste.


Men inden SMK's bestyrelse blev samlet for at få svaret og reageret på Brian Holsts angreb, strømmede det ind med tilkendegivelser om, at SMK naturligvis fortsat bør have ret til vinteroplægning af både i Indelukket.

I næste dags avis var det dertil ikke lykkedes Avisens reporter at finde en person, der støttede forslaget. Tværtimod afviste formanden for kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Johan Brødsgaard (R), katagorisk at fjerne bådene for at skaffe flere p-pladser.

Den kommende dags avis bød så på to velskrevne læserbreve fra henholdsvis tidligere bestyrelsesformand for Hjejleselskabet, Jens Nedergaard, og en mangeårig SMK'er, Ole Seeberg.

Jens Nedergaard peger blandt andet på, at et forbud mod vinteroplægning vil ødelægge det helt fantastiske miljø, bådejerne har skabt, og at det vil medføre hundredvis af yderligere krantransporter gennem Indelukket og byen, når bådene skal transporteres til overvintring på private grunde.

Ole Seeberg skriver under overskriften "Hetz mod bådfolket" blandt andet: "Nu må denne hetz mod bådfolket ophøre. Vi har gennem længere tid oplevet, at der foregår en evig jagt efter os, der har stor glæde ved at opleve vores dejlige natur fra søerne.

Gentagne gange har vi oplevet, at priserne på at leje en bådplads i Indelukket, er steget til fuldstændig urimelige højder, der overhovedet ikke modsvarer værdien af de få kvadratmeter, man lejer".


Siden har SMK fået flere tilkendegivelser fra politisk hold om, at der er støtte til at bevare vinteroplægningen.

Således også fra byrådskandidat for Venstre, Thomas Tonsberg Schlie, der også delte sin opfattelse af denne sag med Midtjyllands Avis' læsere i læserbrevet "Lad bådfolket være i fred".


SMK er naturligvis glad for denne brede støtte, og det er bestyrelsens håb, at dette yderligere vil styrke det frugtbare samarbejde, som klubben understregede det ønskelige i på efterårets møde med KFI-udvalget. (link)


Læs de omtale debatindlæg her:

Brian Holst: Bådene skal væk fra Indelukket

Jens Nedergaard: Indelukket og bådene

Ole Seeberg: Hetz mod bådfolket

Thomas Tonsberg Schlie: Lad bådfolket være i fred
For avisens lederskribent er de vinteroplagte både "øjebæer, der skærmer for den smukke udsigt over Remstrup Å". For de andre, der har kommenteret emnet i Midtjyllands Avis, er det derimod en stolt tradition og et velfungerende fællesskab, der manifesterer sig.

Arkivfoto fra SMK's standerhejsning 2017.