-Miljøtilsynsrapport
ORDVALG _ Peter Lodahl_kvadrat_nyt
midtjyllands-autosadelmager_logo
sponsorweb_campingly
thybo grøn pleje
Sunds trailer
sonsorweb_rensog vask
sponsorweb_campingly
sponsorweb_silkeborghandyman
Virklund 170 x 170
ams klud_karrusel
mks_karrusel
Virklund vognmand_karrusel
indelukket_karrusel

Annoncører i SMK-nyt

Kommunens miljøtilsyn:

SMK fremstår som miljømæssigt veldrevet


Torsdag den 19. september udførte Silkeborg Kommune sit basis-miljøsyn hos Silkeborg Motorbådklub i Indelukket.


Tilsynet blev foretaget af civilingeniør Hanne B. Lorentzen og Kristoffer Gravholt fra kommunens afdeling for Teknik og Miljø, mens formand Jørgen Søgaard og bestyrelsesmedlemmerne Arne Brohuus og Bjarne Nielsen deltog for SMK.


I rapporten kommer Silkeborg Kommunes miljøafdeling dog med to anbefalinger til at forbedre miljøindsatsen:

- det bør på sugeren til spildevand anføres, at nøglen til til denne kan lånes i retauranten

- det skal i kemirummet markeres, hvor lænsevand/bundvand kan afleveres.


"De to gode råd tager vi naturligvis imod", siger formand Jørgen Søgaard, der samtidig bebuder, at man vil følge op på miljøtilsynsrapporten på yderligere et par områder.


"Mest konkret er det måske, at vi vil følge op på drøftelserne om de såkaldte "oliesvampe" ved i første omgang at afprøve dem i praksis. Hvis de viser sig at være effektive, vil SMK anskaffe sig et antal for at kunne sælge dem til medlemmerne fra Marinekontoret i Indelukket", fortæller Jørgen Søgaard.


Du kan læse hele miljøtilsynsrapporten her.