Forslag til politikerne
ORDVALG _ Peter Lodahl_kvadrat_nyt
midtjyllands-autosadelmager_logo
sponsorweb_campingly
thybo grøn pleje
Sunds trailer
sonsorweb_rensog vask
sponsorweb_campingly
sponsorweb_silkeborghandyman
Virklund 170 x 170
ams klud_karrusel
mks_karrusel
Virklund vognmand_karrusel
indelukket_karrusel

Annoncører i SMK-nyt

SMK præsenterer sine synspunkter og forslag for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


På et tidspunkt gik bølgerne højt, da byrådet i Silkeborg i forbindelse med budgettet for 2021 meldte ud, at lejen for de kommunale bådpladser stiger 10%.
I kølvandet på beslutningen fik SMK et møde i stand med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
SMK sendte formand Jørgen Søgaard, kasserer Bo Stig Andersen og næstformand Arne Brohuus til mødet, hvortil sidstnævnte havde udarbejdet en power-point-præsentation, som illustrerer forholdene for bådfolket i Indelukket og samtidig påviser, hvordan de kommunale bådpladser har udviklet sig til en ren pengemaskine for kommunen.
Præsentationen rundedes af med en række konkrete og fremadrettede forslag, som SMK’erne fornemmede, at der var forståelse og interesse for i udvalget:

• Fjern prisstigningen på de 300.000
• Indfør en almindelig pristalsregulering for 2021
• Få repareret bommen til isætning
• Etabler et forum hvor kommunen og SMK kan udveksle synspunkter
omkring Indelukket
• Fortsæt det gode samarbejde mellem SMK og Teknik & Miljø


Se hele Arne Brohuus’ præsentation her.

En af de slides, SMK fremlagde for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.