Da SMK's generalforsamling tirsdag den 15. marts kom til punktet "Valg af kasserer", meddelte SMK's kasserer gennem en årrække, Bo Stig Andersen, at han ikke stillede op til genvalg.

"Birgitte og jeg har ikke længere en båd, så jeg må sige farvel til et spændende, men også meget omfattende, arbejde. Jeg vil gerne sige tak til SMK's medlemmer for den tillid, de har vist mig." 

Formand Jørgen Søgaard sagde på bestyrelsens vegne tak til Bo for hans store indsats, og forsamlingen kvitterede med en stor klapsalve, da Bo fik overrakt den gavekurv, der nok kan forsøde et par aftener derhjemme på Dalstrøget.

Bo sagde farvel og

tak for tilliden