Åbningstider mv.

SMK’s marinekontor:

Kontoret er åbent hver onsdag kl. 18.00 - 19.00 i perioden fra første onsdag efter standerhejsning til sidste onsdag før standerstrygning.


Ordensregler for klubhuset

1. Klubhusets restaurant skal i videst muligt omfang være forpagtet ud eller have ansat bestyrer.
2. Klubhuset og restaurant er til rådighed for klubbens møder og klubanliggender.
3. Alle der færdes i klubhuset er forpligtiget til at vise hensynsfuld opførsel.
4. Baderummene og toilettet i enden af klubhuset skal altid forlades ryddeligt og aflåst, og vil være lukket i vinterhalvåret.
5. Toilettet ved indgang til klubhuset vil være åbent hele året for klubbens medlemmer
6. Restaurantens østlige lokale, fra og med foldedøren vil udenfor åbningstiden være aflåst. Det vestlige lokale fra og med foldedøren vil der for klubbens medlemmer være adgang til med nøglekort.


Ordensregler for værkstedet

1. Værkstedet og værktøj m.m. må kun benyttes af medlemmer.
2. Benyttelse af værktøj mv. uden for Indelukket må kun finde sted efter aftale med klubbens udvalgsformand.
3. Udlånt værktøj mv. skal samme dag afleveres efter udvalgsformandens anvisninger.
4. Værktøj mv. skal afleveres i samme stand, som det modtages.