NYT FRA SMK
ORDVALG _ Peter Lodahl_kvadrat_nyt
midtjyllands-autosadelmager_logo
sponsorweb_campingly
thybo grøn pleje
Sunds trailer
sonsorweb_rensog vask
sponsorweb_campingly
sponsorweb_silkeborghandyman
Virklund 170 x 170
ams klud_karrusel
mks_karrusel
Virklund vognmand_karrusel
indelukket_karrusel

Annoncører i SMK-nyt


SENESTE INDLÆG PÅ HJEMMESIDENNymalet på Sejsgrunden

Takket være en flot indsats af frivillige SMK'ere fremstår Sejsgrunden nu i topform til den 2022-sejlersæson, vi alle glæder os til.


GALLERI


Her finder du PHFI-relæerne i Indelukket


Oversigt


Bådene gøres klar til sejlersæson 2021

Påskedagene er travle for bådfolket, for nu er en ny sæson på vej. SMK-nyt tog kamera og pen med i Indelukket for at forberede en reportage til næste nummer af klubbladet. Her på hjemmesiden bringer vi en lille smagsprøve:


GALLERISTANDERHEJSNINGEN 11. APRIL AFLYST


Sejler sæsonen er startet den 1.april. Nogle har fået deres både i vandet, selvom foråret endu ikke har vist sig fra sin bedste side.
Men mon ikke det kommer snart?
Trods corona og forsamlingsforbud håber vi alle på en god og solrig sejlersæson.
Silkeborg Motorbådklub har desværre måttet aflyse Standerhejsningen søndag den 11. april.
Standerne i Indelukket, på Sejsgrunden og på
Himmelbjerg grunden vil snarest blive hejst. 


Bestyrelsen i Silkeborg Motorbådklub ønsker alle en god sejlersæson.


Bo Stig Andersen.Fakta om lovpligtig ansvarsforsikringog tillægsforsikring

 

Udover selve kontingentet til SMK betaler alle medlemmer hvert år desuden et bidrag til Brosamarbejdet samt til en kollektiv ansvarsforsikring.

Der har været rigtig mange, der har stillet spørgsmål til den lovpligtige ansvarsforsikring, som også er ændret en del. Det skyldes, at Folketinget i maj 2018 gjorde det lovpligtigt at ansvarsforsikre en båd, hvis dens motorkraft målt i kW overstiger længde i meter x længde i meter + 3.  kW beregnes som hk x 0,74 kW og for bådens længde gælder det, at 1 fod = 0,3048 m. Båden er i lovmæssig forstand så at betegne som en speedbåd.

 

Der skal altså et pænt stort regnestykke til, for at afgøre, om du har en båd, der kræver en lovpligtig ansvarsforsikring. Og har du det, skal du også have en tillægsforsikring.

                              

Hvornår er en båd en speedbåd?

Lad os se på et par eksempler:

En motorbåd på 26 fod med en motor på 100 hk

26 fod x 0,3048 = 7,92m x 7,92m. = 62,72 + 3. Længdetallet er altså 65,72.

Motoren er på 100 hk x 0,74 = 74 kW.

Her er motorens kW større end bådens længdetal, og ejeren af båden skal tegne en tillægsforsikring til den kollektive ansvarsforsikring.

 

En motorbåd på 26 fod med en motor på 80 hk

26 fod x 0,3048 =7,92 m x 7,29 m = 62,72 + 3. Bådens længdetal er altså 65,72.

Motor 80 hk X 0,74 =59,20 kW

Her er bådens motor i kW mindre end bådens længdetal, og ejeren af båden er ikke forpligtiget til at tegne en tillægsforsikring til den kollektive ansvarsforsikring.

 

Hvis din båd skal have en lovpligtig ansvarsforsikring, skal du altid medbringe dette i båden:

 • En police for den lovpligtige ansvarsforsikring.
 • En kvittering for betalt lovpligtig ansvarsforsikring.
 • Og dit speedbådsbevis eller dit bådførercertifikat.

 

Læs mere i materialet fra Danske Tursejlere og Søsportens Sikkerhedsråd: 

 1. Hvornår er en båd en speedbåd?
 2. Måske er din båd alligevel en speedbåd
 3. Husk dette inden du tager på vandet

 

Bo Stig Andersen,

Kasserer, SMK.Avisleder: Fjern bådene fra Indelukket

- men forslaget mødt med undren og mange udtrykker støtte til, at vinteroplægningen  bibeholdes

Af Peter Lodahl

Mon ikke en og anden SMK'er fik eftermiddagskaffen i den gale hals tirsdag den 12. januar, da det blev tid at læse dagens udgave af Midtjyllands Avis?


På lederplads gjorde Silkeborgredaktør Brian Holst sig den dag til talsmand for, at kommunen forbyder vinteroplægningen af SMK-medlemmers både i Indelukket nu, hvor der skal indrettes en superlegeplads i området.

Under overskriften "Bådene skal væk fra Indelukket" opfordrede han kommunen til at besluttet, at de både, der i vinterhalvåret ligger på land, bliver fjernet.

"Både på land hører på ingen måde hjemme i en park, og når man tænker på de meget stramme restriktioner med hensyn til at anlægge noget som helst tæt på søbredden, så virker det jo grotesk, at hele parkeringpladsen må fyldes med både, pakket ind i lidet dekorative presenninger.

Derfor skal bådene permanent væk fra det helt unikke område, der med superlegepladsen bliver endnu bedre og endnu mere attraktiv", lyder det til slut i lederen.


Et frontalangreb på SMK må man mene, al den stund klubbens aktiviteter netop er bygget op omkring Indelukket og faciliteterne dér. Og ikke mindst forekommer overraskende i betragtning af, at den silkeborgensiske perle, som Indelukket er, væsentligst er finansieret af en kommunal bådleje, der til overflod er landets dyreste.


Men inden SMK's bestyrelse blev samlet for at få svaret og reageret på Brian Holsts angreb, strømmede det ind med tilkendegivelser om, at SMK naturligvis fortsat bør have ret til vinteroplægning af både i Indelukket.

I næste dags avis var det dertil ikke lykkedes Avisens reporter at finde en person, der støttede forslaget. Tværtimod afviste formanden for kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Johan Brødsgaard (R), katagorisk at fjerne bådene for at skaffe flere p-pladser.

Den kommende dags avis bød så på to velskrevne læserbreve fra henholdsvis tidligere bestyrelsesformand for Hjejleselskabet, Jens Nedergaard, og en mangeårig SMK'er, Ole Seeberg.

Jens Nedergaard peger blandt andet på, at et forbud mod vinteroplægning vil ødelægge det helt fantastiske miljø, bådejerne har skabt, og at det vil medføre hundredvis af yderligere krantransporter gennem Indelukket og byen, når bådene skal transporteres til overvintring på private grunde.

Ole Seeberg skriver under overskriften "Hetz mod bådfolket" blandt andet: "Nu må denne hetz mod bådfolket ophøre. Vi har gennem længere tid oplevet, at der foregår en evig jagt efter os, der har stor glæde ved at opleve vores dejlige natur fra søerne.

Gentagne gange har vi oplevet, at priserne på at leje en bådplads i Indelukket, er steget til fuldstændig urimelige højder, der overhovedet ikke modsvarer værdien af de få kvadratmeter, man lejer".


Siden har SMK fået flere tilkendegivelser fra politisk hold om, at der er støtte til at bevare vinteroplægningen.

Således også fra byrådskandidat for Venstre, Thomas Tonsberg Schlie, der også delte sin opfattelse af denne sag med Midtjyllands Avis' læsere i læserbrevet "Lad bådfolket være i fred".


SMK er naturligvis glad for denne brede støtte, og det er bestyrelsens håb, at dette yderligere vil styrke det frugtbare samarbejde, som klubben understregede det ønskelige i på efterårets møde med KFI-udvalget. (link)


Læs de omtale debatindlæg her:

Brian Holst: Bådene skal væk fra Indelukket

Jens Nedergaard: Indelukket og bådene

Ole Seeberg: Hetz mod bådfolket

Thomas Tonsberg Schlie: Lad bådfolket være i fredSMK præsenterer sine synspunkter og forslag for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

På et tidspunkt gik bølgerne højt, da byrådet i Silkeborg i forbindelse med budgettet for 2021 meldte ud, at lejen for de kommunale bådpladser stiger 10%.
I kølvandet på beslutningen fik SMK et møde i stand med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
SMK sendte formand Jørgen Søgaard, kasserer Bo Stig Andersen og næstformand Arne Brohuus til mødet, hvortil sidstnævnte havde udarbejdet en power-point-præsentation, som illustrerer forholdene for bådfolket i Indelukket og samtidig påviser, hvordan de kommunale bådpladser har udviklet sig til en ren pengemaskine for kommunen.
Præsentationen rundedes af med en række konkrete og fremadrettede forslag, som SMK’erne fornemmede, at der var forståelse og interesse for i udvalget:

• Fjern prisstigningen på de 300.000
• Indfør en almindelig pristalsregulering for 2021
• Få repareret bommen til isætning
• Etabler et forum hvor kommunen og SMK kan udveksle synspunkter
omkring Indelukket
• Fortsæt det gode samarbejde mellem SMK og Teknik & Miljø

Se hele Arne Brohuus’ præsentation her.


Sejsgrunden efterlyser kunstner

Bestyrelsesmedlem i SMK, Jesper Kudsk, henvender sig til kreative personer blandt medlemmerne, der har mod på at udsmykke den indvendige facade på den nye terrasse/shelter på Sejsgrunden.
- Vi kunne i bestyrelsen rigtig godt tænke os, at det bliver med et motiv. Det kunne være et spejlbillede af søen med skoven i baggrunden, Hjejlen, SMK’s logo eller noget helt andet... kun fantasien sætter grænser. SMK betaler naturligvis materialerne, og vederlaget for arbejdet taler vi om. Det er yderst vigtigt, at facaden først bliver grundet korrekt, så det endelige resultat holder i mange år, fortæller Jesper Kudsk.
- Har man lyst til malerarbejde, så skal huset på Sejsgrunden også have en gang maling ☺, tilføjer han.


Er der nogen i klubben, der har lyst eller kender nogen?
Så kontakt:
Jesper Kudsk tlf. 2135 1707EMNEREGISTER

https://s-m-k.dk/emneregister.htmlFørste SMK-nyt i 2021 sat i søen

Det nye år starter med masser af spændende læsestof fra SMK-nyts redaktion.

Glæd dig til blandt andet at læse:

 • Bestyrelsens Hjørne.
 • "Vi glæder os til næste sommer på søen". Portræt af en ny SMK-familie.
 • Om brosamarbejdet.
 • Om de to generalforsamlinger, der forhåbentlig snart kan afvikles.
 • Hørt på bænken.
 • Vinderne af "Årets SMK-foto 2020".
 • Sejlerquiz.

LÆS BLADET HER


Generalforsamlingen udskudt på ny

Covid-19 restriktionerne kommer igen på tværs af SMK's generalforsamling.

Lørdag den 31. oktober stod det klart, at kravene til generalforsamlingens afholdelse er så omfattende, at det ikke er praktisk muligt at afvikle generalforsamlingen, der ellers var indkaldt til fredag den 6. november.

Derfor har bestyrelsen mandag den 2. november sendt mail og sms til medlemmerne med denne ordlyd:


Til medlemmer af Silkeborg Motorbådklub

Udsættelse af Silkeborg Motorbådklubs generalforsamling den 6. november.

Myndighederne har den 31. oktober 2020 skærpet forsamlingsdirektivet.

Derfor kan SMK ikke forsvare at afholde generalforsamlingen i Lunden den 6. november 2020 kl. 18.00.

Bestyrelsen for Silkeborg Motorbådklub beklager, at vi endnu engang må udsætte generalforsamlingen.

Vi håber, vi kan afholde generalforsamlingerne for 2019 og 2020 i marts 2021.


Bestyrelsen har nu fastsat fredag den 6. november til afholdelse af generalforsamlingen

Medlemmerne vil i god tid inden få udsendt yderligere info - herunder naturligvis også, hvis generalforsamlingen endnu en gang må udskydes.


Himmelbjerggrunden: Ny pavillon og frikadellekonkurrence

Reportage fra Frikadellekonkurrence og indvielse af pavillon på Himmelbjerggrunden.

Læs her.


Flere corona-aflysninger

Som det fremgår under menupunktet AKTIVITETER har coronavirussen forårsaget aflysninger af de fleste af SMK's arrangementer i år.

Således er nu også Afriggerfesten lørdag den 10. oktober aflyst, fordi det ikke er muligt at efterleve restriktionerne, og også Standerstrygningen dagen er coronaaflyst.

Juletræ for børn er ligeledes aflyst, mens der arbejdes på at finde en måde af afvikle Julebanko på under forhold, der lever op til restriktionerne.


Corona-aflysninger

Indelukkets Spisested har måttet aflyse det årlige "Stjerne for en dag"-arrangement, da det ikke er muligt at gennemføre under corona-forordningerne. Det var planen, at der den 27. september skulle tilbydes stjerneskud og stjernekastere til en ekstra lav pris. Tidligere år har man solgt helt op til 776 af de lækre anretninger på en sådan dag.

2020 bliver også et år uden Maritimt Loppemarked, som nu er streget af klubbens aktivitetskalender.


Sommerlæsning

SMK-nyt 2020/2 er på gaden. Læs bl.a. reportagen fra besøget hos Ry Bådlaug. Medlemmer modtager bladet i brevkassen eller mailboxen, men læsestoffet er også tilgængelig her.

 

Hænderne på rattet

Ny bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen har i en bekendtgørelse præciseret hvem der må sejle en speedbåd. Læs mere her.


Flere corona-aflysninger

Som det fremgår af menupunktet AKTIVITETER har coronavirussen forårsaget aflysninger af de fleste af SMK's arrangementer i år.

Således er nu også Afriggerfesten lørdag den 10. oktober aflyst, fordi det ikke er muligt at efterleve restriktionerne, og også Standerstrygningen dagen er delvist coronaramt, da klubhuset ikke kan rumme alle, hvis der er lige så stor opbakning som tidligere år.

Derudover er Julebanko og Juletræ for børn ligeledes aflyses på grund af coronarestriktionerne.

Bestyrelsen har nu fastsat fredag den 6. november til afholdelse af generalforsamlingen. Medlemmerne vil i god tid inden få udsendt yderligere info - herunder naturligvis også, hvis generalforsamlingen endnu en gang må udskydes.


Fakta om lovpligtig ansvarsforsikring og tillægsforsikring

Rigtig mange har i foråret stillet spørgsmål om den lovpligtige ansvarsforsikring. Ikke mindst om kravene om en tillægs-forsikring, hvis din båds motor og længde betyder, at den i lovmæssig forstand er en speedbåd.

Kasserer i SMK Bo Stig Andersen redegør for bestemmelserne her.


Generalforsamling

- UDSAT PÅ GRUND AF CORONAVIRUS

Nyt tidspunkt meddeles senere.

Oprindelig indkaldelse med dagsorden mm. kan læses her:

SMK-gf-2020-dagsorden