Brosamarbejdet

SIDSTE NYT

Nyt nummer af

SMK-nyt

Redaktionen har en nytårshilsen på vej til medlemmerne, nemlig næste nummer af medlemsbladet SMK-nyt, som netop er indleveret på posthuset og på vej til de omkring 500 medlemmer, der modtager den trykte udgave.

Læs i dette nummer blandt andet om redaktionens besøg i naboklubben, Silkeborg Sejlklub, hvis formand, Annette Diget, pryder bladets forside.

SMK-nyt nummer 1/2020 kan allerede læses i digital udgave her: SMK-nyt 1/2020Generalforsamling

Generalforsamling 2020 holdes i Silkeborg Motorbådklub

FREDAG DEN 13. MARTS KLOKKEN 19.00.

Ønsker du at spise i restauranten inden generalforsamlingen, så bestil bord på

tlf. 8682 6179.

Dagens tilbud: Bøf Stroganoff med mos og rødbeder: 79,- kr.


Indkaldelse med dagsorden mm. kan læses her:

SMK-gf-2020-dagsorden
Brosamarbejdet

Dette logo ses på Brosamarbejdets broer.


Brosamarbejdet er mellem Ry Bådlaug, Silkeborg Motorbådklub og Silkeborg Sejlklub.


For at kunne anvende broerne er det en forudsætning, at du er medlem af mindst en af klubberne i Brosamarbejdet.


 

Regler for anvendelse af broerne tilhørende > Silkeborgsøernes Brosamarbejde <

 

1.      Broerne anløbes med forsigtighed så beskadigelser undgås.

2.      Undgå blokering at broen. Anvend om fornødent agterfortøjning.

3.      Støjende og generende adfærd ved broerne er ikke tilladt, ethvert medlem har pligt

         til at medvirke til ro og orden ved broerne.

4.      Fiskeri fra broerne er ikke tilladt, hvis der ligger eller ankommer både som er

         medlem af Brosamarbejdet.

5.      Forrettes nødtørft på arealet ved broen, SKAL dette nedgraves.

6.      Henkastning af alle former for affald i vand og på land er ikke tilladt.

7.      Opsatte affaldsstativer må anvendes, men er du for hjemadgående, så medtag affald for

         at spare på renovationsordningen, der koster mange penge.

8.      Der må ikke fjernes eller beskadiges buske, træer eller andet på landområder.

9.      Der må ikke afbrændes bål ved broerne, kun på godkendte bålsteder.

10.    Længerevarende anløb, over et døgn (hvis ikke særlige forhold gør sig gældende), camping

         og lignende, er ikke tilladt.

11.    Der skal udvises yderste forsigtighed med medbragte grill og affald herfra.

12.    Ethvert medlem har pligt til at rapportere beskadigelser af bromateriel.      

Silkeborg Motorbådklub

Åhave Alle 9C

8600 Silkeborg

Tlf.  86 82 39 76

Email til formanden: formand@s-m-k.dk
Email til kassereren:
kasserer@s-m-k.dk