Brosamarbejdet

SIDSTE NYT

Medlemsmøde om førstehjælp og hjertestarter


Læs referatet fra et velbesøgt møde her


Dementi

- i forbindelse med indlæg omkring toilettømning i

SMK-Nyt 2020-1

I forbindelse med mit indlæg i Bestyrelsens hjørne omkring Brugerrådet for Sejlads på Gudenåens debat af emnet toilettømning i søsystemet har undertegnede draget en forhastet konklusion. Jeg fejltolkede Jørgen Søgaards beskrivelse af forløbet omkring fremlæggelse af bedre billedmateriale og efterfølgende konklusion blandt deltagerne, at dette ikke var toiletaffald.

Jeg lægger mig fladt ned - det var en fejl. Hermed dementeret.

Og da der dermed ikke er draget nogen konklusion, vil dette være et emne, som vi kommer til at bruge tid og energi på i 2020. Det er klart, at hvis kommunen vurderer, at dette er et reelt problem og til gene for øvrige sejlende, så skal vi i SMK gøre alt, hvad der står i vores magt, for at stoppe det.

Mvh

Arne Brohuus

Næstformand
Generalforsamling

- UDSAT

PÅ GRUND AF

CORONAVIRUS


Nyt tidspunkt meddeles efter påske.

Oprindelig indkaldelse med dagsorden mm. kan læses her:

SMK-gf-2020-dagsorden

Mindeord

Mangeårigt medlem af SMK, Børge Madsen, er død.

Læs mindeordene her.

sponsorweb_campingly
sonsorweb_rensog vask
sponsorweb_indelukket-spisested
ORDVALG _ Peter Lodahl_kvadrat_nyt
sponsorweb_silkeborghandyman
midtjyllands-autosadelmager_logo
kaj Geert
mks
Sunds trailer
thybo grøn pleje
Virklund-SMK

Annoncører i SMK-nyt

Dette logo ses på Brosamarbejdets broer.


Brosamarbejdet er mellem Ry Bådlaug, Silkeborg Motorbådklub og Silkeborg Sejlklub.


For at kunne anvende broerne er det en forudsætning, at du er medlem af mindst en af klubberne i Brosamarbejdet.


 

Regler for anvendelse af broerne tilhørende > Silkeborgsøernes Brosamarbejde <

 

1.      Broerne anløbes med forsigtighed så beskadigelser undgås.

2.      Undgå blokering at broen. Anvend om fornødent agterfortøjning.

3.      Støjende og generende adfærd ved broerne er ikke tilladt, ethvert medlem har pligt

         til at medvirke til ro og orden ved broerne.

4.      Fiskeri fra broerne er ikke tilladt, hvis der ligger eller ankommer både som er

         medlem af Brosamarbejdet.

5.      Forrettes nødtørft på arealet ved broen, SKAL dette nedgraves.

6.      Henkastning af alle former for affald i vand og på land er ikke tilladt.

7.      Opsatte affaldsstativer må anvendes, men er du for hjemadgående, så medtag affald for

         at spare på renovationsordningen, der koster mange penge.

8.      Der må ikke fjernes eller beskadiges buske, træer eller andet på landområder.

9.      Der må ikke afbrændes bål ved broerne, kun på godkendte bålsteder.

10.    Længerevarende anløb, over et døgn (hvis ikke særlige forhold gør sig gældende), camping

         og lignende, er ikke tilladt.

11.    Der skal udvises yderste forsigtighed med medbragte grill og affald herfra.

12.    Ethvert medlem har pligt til at rapportere beskadigelser af bromateriel.      

Brosamarbejdet

Silkeborg Motorbådklub

Åhave Alle 9C

8600 Silkeborg

Tlf.  86 82 39 76

Email til formanden: formand@s-m-k.dk
Email til kassereren:
kasserer@s-m-k.dk