-Ordensregler Sejsgrunden
ORDVALG _ Peter Lodahl_kvadrat_nyt
midtjyllands-autosadelmager_logo
sponsorweb_campingly
thybo grøn pleje
Sunds trailer
sonsorweb_rensog vask
sponsorweb_campingly
sponsorweb_silkeborghandyman
Virklund 170 x 170
ams klud_karrusel
mks_karrusel
Virklund vognmand_karrusel
indelukket_karrusel

Annoncører i SMK-nyt

Ordensregler for Sejsgrunden


1. Henlægning af ubenyttede både ved broen må ikke forekomme.
2. Både over 35 fod må ikke anløbe broen.
3. Parkering skal ske på de angivne pladser.
4. Bådtrailere må ikke parkeres på grunden
5. Teltslagning i weekender er tilladt fra fredag til natten mellem søndag og mandag.
6. Ferieteltslagning er tilladt i max. 3 dage.
7. Bål må kun tændes på bålpladsen, og ilden skal slukkes, når sidste mand forlader bålpladsen.
8. Alle der færdes på grunden er forpligtet til at vise hensynsfuld opførsel. Efter kl. 23.00 skal musik – sang – tale, dæmpes til almindelig taleniveau.
9. Sidste medlem der forlader grunden, drager omsorg for, at samtlige døre mv. er aflåste.
10. Medbragte hunde skal føres i snor og evt. efterladenskaber skal straks fjernes.
11. Der er 6 slæbejollepladser på grunden. Der må være en jolle på op til 3,40 meter og 5 på op til 2,50 meter. Ønskes slæbejolleplads, kontaktes bestyrelsen.
12. Slæbejollerne skal være anbragt på de dertil indrettede stativer, være forsynet med ejers navn, samt være rengjorte og fjernes, når de ikke længere bruges.
13. Slæbejoller der ikke er forsynet med ejers navn, holdt rengjorte eller ikke har været brugt inden for det sidste år vil blive fjernet og destrueret.
14. Klublokalet er til rådighed for klubbens medlemmer, samt kurser og møder om klubanliggender, men må ikke bruges til familiefester, forenings- og firmaudflugter.
15. Huset kan ikke udlånes eller lejes.
16. Medlemmerne skal behandle lokalerne, møbler og andet inventar omhyggeligt.
17. Alle der færdes i huset er forpligtet til at vise hensynsfuld opførsel.
18. Baderum og køkken skal forlades ryddeligt og rengjort.
19. Medlemmers private ting skal fjernes fra huset, når medlemmet ikke er i huset, dog kan enkelte letfordærvelige madvarer opbevares i køle-skabet, medens medlemmet er gæst på grunden.
20. Huset og grunden må ikke benyttes, så det får karakter af sommerhus-lignende brug. Det er bestyrelsen, der alene i hvert enkelt tilfælde definerer, hvad sommerhuslignende brug er.
21. Rygning er ikke tilladt i klubhuset på Sejsgrunden.