-Ordensregler for Kirsebærgrunden
ORDVALG _ Peter Lodahl_kvadrat_nyt
midtjyllands-autosadelmager_logo
sponsorweb_campingly
thybo grøn pleje
Sunds trailer
sonsorweb_rensog vask
sponsorweb_campingly
sponsorweb_silkeborghandyman
Virklund 170 x 170
ams klud_karrusel
mks_karrusel
Virklund vognmand_karrusel
indelukket_karrusel

Annoncører i SMK-nyt

Ordensregler for Kirsebærgrunden


1. Henlægning af ubenyttede både ved broerne må ikke forekomme.
2. Teltslagning i weekender er tilladt fra fredag til natten mellem søndag og mandag.
3. Ferieteltslagning er tilladt i max. 3 dage.
4. Bål må kun tændes på bålpladsen, og ilden skal slukkes, når sidste mand forlader bålpladsen.
5. Alle der færdes på grunden er forpligtet til at vise hensynsfuld opførsel. Efter kl. 23.00 skal musik – sang – tale, dæmpes til almindelig taleniveau.
6. Sidste medlem der forlader grunden, drager omsorg for, at samtlige døre mv. er aflåste.
7. Medbragte hunde skal føres i snor og evt. efterladenskaber skal straks fjernes.