Ordensregler for Himmelbjerggrunden


1. Henlægning af ubenyttede både ved broerne må ikke forekomme.
2. Teltslagning i weekender er tilladt fra fredag til natten mellem søndag og mandag.
3. Ferieteltslagning er tilladt i max. 3 dage.
4. Bål må kun tændes på bålpladsen, og ilden skal slukkes, når sidste mand forlader bålpladsen.
5. Alle der færdes på grunden er forpligtet til at vise hensynsfuld opfør-sel. Efter kl. 23.00 skal musik – sang – tale, dæmpes til almindelig taleniveau.
6. Sidste medlem, der forlader grunden, drager omsorg for, at samtlige døre mv. er aflåste.
7. Medbragte hunde skal føres i snor, og evt. efterladenskaber skal straks fjernes.