Bestyrelseshjørnet
klubhus
stemning himmelbjerget
solnedgand 266
img-1445
Sejsgrunden
klubhus
Paradis juni
Tøsetur Juli
nr3
IMG_1645
Frækkert
Flammen og Dannebro
Den gamle dame og ny generation
IMG_1473
IMG_1022
169185_Silkeborg_Motorbdklub

SIDSTE NYT

Nyt nummer af

SMK-nyt

Redaktionen har en nytårshilsen på vej til medlemmerne, nemlig næste nummer af medlemsbladet SMK-nyt, som netop er indleveret på posthuset og på vej til de omkring 500 medlemmer, der modtager den trykte udgave.

Læs i dette nummer blandt andet om redaktionens besøg i naboklubben, Silkeborg Sejlklub, hvis formand, Annette Diget, pryder bladets forside.

SMK-nyt nummer 1/2020 kan allerede læses i digital udgave her: SMK-nyt 1/2020Generalforsamling

Generalforsamling 2020 holdes i Silkeborg Motorbådklub

FREDAG DEN 13. MARTS KLOKKEN 19.00.

Ønsker du at spise i restauranten inden generalforsamlingen, så bestil bord på

tlf. 8682 6179.

Dagens tilbud: Bøf Stroganoff med mos og rødbeder: 79,- kr.


Indkaldelse med dagsorden mm. kan læses her:

SMK-gf-2020-dagsorden
Bestyrelseshjørnet

I Medlemsbladet "SMK-nyt" fortæller bestyrelsen i hvert nummer om de vigtigste emner, man har beskæftiget sig med siden sidst - og hvilke planer og udfordringer, der er på vej.

Herunder gengives klummen fra det seneste nummer af bladet:

Bestyrelsen holder støt kurs med ny besætning

SMK er en forening fuld af liv og energi. Skulle nogle være i tvivl om det, burde de have overværet årets generalforsamling, hvor man - som traditionerne vel egentlig byder det i Motorbådklubben - bramfrit diskuterede, hvordan man bedst griber de udfordringer an, som klubben og dens medlemmer bliver budt.
Der er også tradition for, at der på generalforsamlingen bliver samlet op på debatten og konkluderet, hvordan bestyrelsen skal komme videre med sagerne.
Noget af det, der stod klart forud for generalforsamlingen, var, at der skulle vælges nogle nye folk ind i bestyrelsen, fordi en del af ”de gamle” havde meddelt, at de ikke ønskede genvalg.
Derfor har bestyrelsen siden udgivelsen af sidste nummer af SMK-nyt haft den ekstra udfordring, at der skal flyttes en del rundt på ansvarsområderne - ligesom der naturligvis er en masse ting, der ikke bare sker ”som det plejer”.
Men konstitueringen er sket hurtigt og smertefrit, så kursen har kunnet fastholdes, og bestyrelsen er så småt ved at være oppe i fart igen, også på de indre linjer.
Udenfor bestyrelseslokalet startede sejlersæsonen tidligt i år, for påsken viste sig fra sin bedste side. Det fantastisk flotte vejr fik folk ud af busken, og de kastede sig over rengøringen af bådene.
Energien spredte sig til alle hjørner af klubben, og man kunne i foråret med stolthed konstatere, at de projekter, der har været påbegyndt, er blevet færdiggjort:
I Indelukket er Materialegården blevet færdig, og der er sat skilte op i olierummet (så er det nemt at se, hvor tingene skal være, og på den måde hjælpe sig selv med at holde orden).
Pladsen til bådstativer er ligeledes færdig, og her henstilles der til, at man tænker på at sætte sit bådstativ sådan, at der også er plads til andres.


Grundene
På grundene er der ligeledes blevet renoveret og bygget nyt:
Himmelbjerggrunden har fået et nyt materialerum, og rundt om bålpladsen er der sat nyt hegn.
På Sejsgrunden er der bygget en ny shelter i 2018, og i år er der kommet nye havemøbler. Der er oven i købet sat et nyt hegn op, så man nu kan sidde u­­genert, men have udsigt over søen.
På Kirsebærgrunden bliver der fældet træer og buskads, så det giver et bedre udsyn over søen.


Lovpligtig ansvarsforsikring
Kasserer Bo Stig Andersen har sendt oplysningerne om de medlemmer, der skal have den lovpligtige ansvarsforsikring, til Danske Tursejlere.
Selve forsikringen er - eller vil meget snart blive - sendt på mail til det enkelte medlem.
- Vær opmærksom på, at mailen hos nogle kan ende i spamfilteret, så tjek lige en ekstra gang, siger Bo.
Er der spørgsmål vedrørende forsikringen, så kontakt Danske Tursejlere på telefon nr. 70 214 242.


Brosamarbejdet på Facebook
Der er netop oprettet en Facebook-side for Brosamarbejdet: ”Silkeborgsøernes Brosamarbejde”.
Her kan du læse om nye broer og om broernes tilstand samt om afmærkninger (fyr og faste afmærkninger).


Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
SMK’s formand Jørgen Søgaard var 16. maj til møde på Silkeborg Rådhus. Det var Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, der var samlet, og som altid var der spændende og relevante sager på dagsordenen.
Silkeborg Fiskeriforening har tidligere foreslået en generel hastighedsnedsættelse på Remstrup Å fra 5 til 3 knob.
Den sag har brugerrådets sekretariat drøftet med Politiet, og her var holdningen, at en så lav hastighed vil medføre problemer for de større både, der skal styre rundt i åen og havneområdet. Man vurderer det derfor ikke som værende en god idé.
Fiskeriforeningens ønske bliver dog forelagt den gruppe, der forestår en evt. revison af regulativet, og brugerrådet vil derefter holdes orienteret.
Det blev på mødet understreget, at det er vigtigt, at de forskellige brugergrupper tager hensyn til hinanden og sejler med sikker fart.


Signal til kommunen: Find flere egnede isætningsteder
På mødet blev det konstateret, at der stadig er stort pres på de tre isætnings­steder i Silkeborg Kommune, ikke mindst er der stigende problemer med parkeringen ved Ludvigslyst nu, hvor prisen for isætning i Indelukket er sat op til 100 kr.
Som bekendt er der ikke blevet etableret et nyt isætningssted ved De Små Fisk - overvejende fordi Sejs-Svejbæk Lokalråd har sendt et kritisk hørijngssvar omkring bl.a. øget trafik i området.
Brugerrådet ønskede dog fra mødet at sende et signal til både Silkeborg og Skanderborg kommuner: ”Fortsæt arbejdet med at finde egnede isætningssteder med gode parkeringsforhold!”


De store både i søerne
Hvor store må bådene i Silkeborgsøerne være, og hvor hurtigt må de sejle?
Det emne har været til diskussion mange gange i Brugerrådet, og nu ønsker man at få taget hul på drøftelserne af bådstørrelsen og bådtyperne i Gudenåen. Hvis man i Brugerrådet kan nå frem til en anbefaling, vil den efterfølgende gå videre til politikerne.
En beslutning er imidlertid ikke nært forestående, for et udkast dertil vil først kunne blive præsenteret for Gudenåkomitéen på et møde i december.
Det, der vil indgå i drøftelserne, vil være:
- et loft over antallet af gæstebåde
- en begrænsning af størrelsen på nye både i systemet
- en bestemmelse over hvor hurtigt bådene må kunne sejle.

Op til SMK’s 110 års stiftelsesdag, tirsdag den 6. august arbejder bestyrelsen naturligvis også med at sikre, at dagen bliver markeret på behørig vis.
Det kan du læse mere om inde i bladet, hvor den halvrunde dag sætter sit præg på en del af siderne.


God sommer!


Silkeborg Motorbådklub

Åhave Alle 9C

8600 Silkeborg

Tlf.  86 82 39 76

Email til formanden: formand@s-m-k.dk
Email til kassereren:
kasserer@s-m-k.dk