Bestyrelseshjørnet
klubhus
stemning himmelbjerget
solnedgand 266
img-1445
Sejsgrunden
klubhus
Paradis juni
Tøsetur Juli
nr3
IMG_1645
Frækkert
Flammen og Dannebro
Den gamle dame og ny generation
IMG_1473
IMG_1022
169185_Silkeborg_Motorbdklub
Silkeborg Motorbådklub

SMK’s FACILITETER ER NU DELVIST GENÅBNEDE

 - UNDER HENSYNTAGEN TIL MYNDIGHEDERNES ANBEFALINGER


Kontoret i Indelukket er åbent hver onsdag fra klokken 18 - 19.

SIDSTE NYT

Sommerlæsning

SMK-nyt 2020/2 er på gaden. Læs bl.a. reportagen fra besøget hos Ry Bådlaug. Medlemmer modtager bladet i brevkassen eller mailboxen, men læsestoffet er også tilgængelig her.

 

Hænderne på rattet

Ny bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen har i en bekendtgørelse præciseret hvem der må sejle en speedbåd. Læs mere her.Fakta om lovpligtig

ansvarsforsikring og

tillægsforsikring

Rigtig mange har i foråret stillet spørgsmål om den lovpligtige ansvarsforsikring. Ikke mindst om kravene om en tillægs-forsikring, hvis din båds motor og længde betyder, at den i lovmæssig forstand er en speedbåd.

Kasserer i SMK Bo Stig Andersen redegør for bestemmelserne her.


Generalforsamling

- UDSAT

PÅ GRUND AF

CORONAVIRUS


Nyt tidspunkt meddeles senere.

Oprindelig indkaldelse med dagsorden mm. kan læses her:

SMK-gf-2020-dagsorden

Bestyrelseshjørnet

I Medlemsbladet "SMK-nyt" fortæller bestyrelsen i hvert nummer om de vigtigste emner, man har beskæftiget sig med siden sidst - og hvilke planer og udfordringer, der er på vej.

Herunder gengives klummen fra det seneste nummer af bladet:

Af Arne Brohuus


2019 blev et godt år for SMK og det blev hektisk. Udover de praktiske opgaver omkring kemirum, klubhus, tankanlæg og nøglesystem blev der også tid til nye spændende udfordringer til glæde for vores medlemmer.


Den nye speedbådsansvarsforsikring
Bo Stig Andersen fik temmelig travlt med den nye forsikring. Der var lige et par praktiske ting vi skulle lære omkring papir­gange, forsikringsbeviser og betalinger. Men det lykkedes.


Vores tre grunde

Sejsgrunden fik et løft med nye møbler til den populære shelter. Sejsgrunden er ved at være i en rigtig god stand takket være Jesper og hjælpere.
Bjarne og hjælper Mogens har virkelig fået møbleret rundt på Kirsebærgrunden. Her er træerne blevet stammet op, så solen endelig kan komme ind på grunden.
Der er også opsat et hegn omkring grunden. så René kan have sine juletræer i fred. Her var det vist Mogens, som virkelig forstod at svinge en mukkert. Det er i øvrigt længe siden, at der har ligget så mange både ved Kirsebærgrunden. Godt arbejde, Bjarne og Mogens.
Himmelbjerggrunden har det nu bedre end nogensinde. Værkstedet m.m. er blevet færdigt.
Broerne er renoveret. Strømmen har fået et tjek. Og vi har endelig modtaget de nye bøjer. De bliver dog liggende på land indtil 2020.
Desværre har Leif og Eva besluttet at lægge op og overdrage pasning af Bjerget til nye kræfter. Vi takker Leif og Eva for den store indsats gennem årene. Tak til Leo som er tovholder på Bjerget.
Ja, vi ved godt, at vi snart skal kigge lidt på vores stativ og overdækning. Men vi er underlagt visse miljømæssige restriktioner.


SMK blev 110 år

Der blev holdt en velbesøgt reception den 6. august med fremmøde af vores æresgæster og samarbejdspartnere. Og Hardy tryllede med maden som sædvanligt.


Ny hjemmeside

S-M-K.dk - vores gode gamle hjemmeside har ligget stille et stykke tid, den har heller ikke haft det for godt rent teknisk. Det har været en krig for Birgitte at lave selv de simpleste ændringer. Derfor tog vi en drastisk beslutning: den skal bygges om.
Peter Lodahl, Bo Stig Andersen og Birgitte Guldborg Andersen opbyggede på rekordtid en helt ny hjemmeside og fik flyttet det vigtigste indhold over fra den gamle. Endelig kan vi nu selv opdatere hjemmesiden med både korte nyheder, aktiviteter samt mere dybdegående artikler. Vi skal dog lige finde ud af, hvad der skal i bladet, og hvad der skal på hjemmesiden. Vi er overbevist om, at de to medier vil supplere hinanden.
Tak til holdet bag den nye hjemmeside.


Pressens vridemaskine

Og så røg vi en tur i pressens vridemaskine. Ikke bare én, men to gange.
Først i forbindelse med et observeret olieudslip i nærheden af Indelukket. Denne episode følte kommunen sig selvfølgelig/heldigvis forpligtet til at tage op med SMK. Der skal lyde en stor tak til Hanne Bach Lorentzen fra kommunens Teknik & Miljø, fordi hun valgte at tage direkte kontakt til SMK’s bestyrelse i stedet for at diskutere sagen gennem pressen, som man gjorde ved en anden episode.
Vi holdt et møde med Hanne Bach Lorentzen, hvor vi diskuterede, hvorfra udslippet kunne stamme, og hvordan det kunne stoppes. Det står helt klart, at vi og vores både ikke skal være årsag til olieudslip på søen. For at undgå alt for stramme foranstaltninger omkring lænsning af potentielt olieholdigt vand foreslog vi anvendelse af oliesugende poser.
Det syntes Hanne Bach Lorentzen var en interessant idé, og hun forestod en meget grundig test af vandet før og efter brug af oliepose. Det endte faktisk med, at Hanne Bach Lorentzen fortalte om dette initiativ og dets positive resultat for de andre kommuner på et møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen.
Det skal lige nævnes, at vandet vi testede var i en 10 liter spand og tilsat et krus olie hentet direkte fra vores olietank i kemirummet. Det var virkelig beskidt.
Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside.
Den anden sag - tømning af toilettank direkte i søvandet - er absolut ikke noget mesterstykke i problemhåndtering. Den blev startet og debatteret direkte ved pressens mellemkomst. En lang sag som jeg ikke skal trætte jer med her. Vores modpart forsøgte slutteligt at bringe sagen op på et møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. (....)Toilet- og kemiaffald hører naturligvis til på land

Sammen med kommunen har vi fået etableret et system, hvor man kan tømme sin toilet-holdingtank med sugesystemet ved tankanlægget. Hertil kræves en nøgle, som kan købes på SMK’s kontor om onsdagen i sejlperioden eller i nødstilfælde lånes hos Hardy i restauranten.
Bærbare toiletter kan tømmes i et separat rum i det nye byggeri.
Kemi, motorolie, bundslam og oliesugende poser kan afleveres i kemirummet. Hertil hænger en nøgle lige indenfor døren til vores værksted.
Vi har ydermere anskaffet en flydespærre, som vi sørger for er til rådighed i forbindelse med eventuelt uheld. Du kan læse mere om SMK’s tømningsfaciliteter på vores hjemmeside.
En forening som SMK med mere end 800 medlemmer - og som af og til samles i stort antal på søen - er naturligvis til at få øje på. Det er derfor vigtigt, at vi yder vores til at beskytte vores fantastiske naturområde.
Jeg lovede på standerstrygningen, at vi kommer i medierne mindst én gang for noget godt, vi gør for miljøet.
Lad os sammen arbejde for det i 2020.

Og så en opfordring til vores medlemmer:
Hvis du ligger ved en af vores grunde og der dukker en ukendt båd op, som stikker snuden ind for lige at se, hvad der sker her...
Så giv dem en hånd - også selvom de ikke har en SMK-mærkat i forruden. Det kan være, at de bliver medlem, når du har vist dem lidt rundt og fortalt om vores faciliteter og aktviteter.

God sejlads ønskes af SMK’s bestyrelse.


sponsorweb_campingly
sonsorweb_rensog vask
sponsorweb_indelukket-spisested
ORDVALG _ Peter Lodahl_kvadrat_nyt
sponsorweb_silkeborghandyman
midtjyllands-autosadelmager_logo
kaj Geert
mks
Sunds trailer
thybo grøn pleje
Virklund-SMK

Annoncører i SMK-nyt

2019 blev et travlt år for den nye bestyrelse

Silkeborg Motorbådklub

Åhave Alle 9C

8600 Silkeborg

Tlf.  86 82 39 76

Email til formanden: formand@s-m-k.dk
Email til kassereren:
kasserer@s-m-k.dk