-Bestyrelsens forretningsorden
ORDVALG _ Peter Lodahl_kvadrat_nyt
midtjyllands-autosadelmager_logo
sponsorweb_campingly
thybo grøn pleje
Sunds trailer
sonsorweb_rensog vask
sponsorweb_campingly
sponsorweb_silkeborghandyman
Virklund 170 x 170
ams klud_karrusel
mks_karrusel
Virklund vognmand_karrusel
indelukket_karrusel

Annoncører i SMK-nyt

Forretningsorden for afvikling af bestyrelsesmøder

- ifølge Silkeborg Motorbådklubs vedtægter § 4 stk. 4:


  1.      Godkendelse og underskrivelse af forrige referat.

  2.      Godkendelse af dagsorden for mødet.

  3.      Opfølgning på beslutninger.

  4.      Meddelelser fra formanden.

  5.      Orientering / status på økonomi fra kassereren.

  6.      Siden sidst ved bestyrelsen.

  7.      Nedsatte udvalg og orientering herfra.

  8.      Medlemsaktiviteter.

  9.      Fastsættelse af bestyrelsesmøder.

10.      Eventuelt

 

Silkeborg d. 19 marts 2018

Bestyrelsen
Silkeborg Motorbådklub