Forretningsorden for afvikling af bestyrelsesmøder

- ifølge Silkeborg Motorbådklubs vedtægter § 4 stk. 4:


  1.      Godkendelse og underskrivelse af forrige referat.

  2.      Godkendelse af dagsorden for mødet.

  3.      Opfølgning på beslutninger.

  4.      Meddelelser fra formanden.

  5.      Orientering / status på økonomi fra kassereren.

  6.      Siden sidst ved bestyrelsen.

  7.      Nedsatte udvalg og orientering herfra.

  8.      Medlemsaktiviteter.

  9.      Fastsættelse af bestyrelsesmøder.

10.      Eventuelt

 

Silkeborg d. 19 marts 2018

Bestyrelsen
Silkeborg Motorbådklub