2021 - et næsten normalt år

SMK's nye kasserer, Kaj Johansen.

Der var fyldt godt op på stolene i Indelukkets Spisested, da SMK tirsdag den 15. marts 2022 holdt den første almindelige generalforsamling siden coronarestriktionerne.

Næstformand Arne Brohuus, der fremlagde bestyrelsens beretning indledte da også med at betegne 2021 som et "næsten normalt år", hvor kun Standerhejsningen blev ramt af aflysning. Han redegjorde i beretningen for aktiviteter og status for klubben og nævnte afslutningsvis, at SMK her i foråret er kaldt til møde med Silkeborg Kommune for at få reglerne vedr. vask af både på land.

Beretningen blev efter en kort debat enstemmigt godkendt, og det var også tilfældet med Regnskab 2021 og Budget 2022, som blev fremlagt af kasserer Bo Stig Andersen.

Inden valget af kasserer meddelte Bo Stig Andersen, at han ikke genopstillede. Bestyrelsen pegede på Kaj Johansen til at overtage hvervet, og det tiltrådte forsamlingen.

Der var genvalg til de øvrige bestyrelsesmedlemmer: Leo Sommer Rasmussen, Arne Brohuus og Dennis Andersen.