Omtaler af afholdte arrangementer

OPGAVE

Medlemsmødet 25. februar 2020:


Hjertestarterkursus

Et godt fremmøde samt en inspirerende og dygtig oplægsholder gjorde, at medlemsmødet den 25. februar i klubhuset blev en alle tiders aften.

Kursusleder Vagn Høst Pedersen fortalte levende om de elementære færdigheder omkring førstehjælp, og helt specielt om anvendelsen af en hjertestarter som den, der findes ved SMK's klubhus i Indelukket.De fremmødte kunne prøve at betjene hjertestarteren og dukken, som Vagn Høst Petersen demonstrerer det her på billedet.

Blandt de øvrige emner, der blev berørt på mødet, var førstehjælp til bevidstløse, stabilt sideleje, hjerte-/lungeredning, blodpropper og hjerneblødning.

Hvad ved du egentlig om førstehjælp? Deltagerne på medlemsmødet fik 14 konkrete spørgsmål stillet i den opgave, du kan klikke dig frem til her.

Tag prøven og se, om du svarede korrekt på dem alle: Klik her. 

Frikadellekonkurrence 2019

17 både deltog i 2019-udgaven af Frikadellekonkurrencen.

Ole i Kachia vandt præmien for den bedste frikadelle, tæt forfulgt af Steen i Carla og Jørn i Columbine.


Stor tak til sponsorerne:

Sejs Marina, Risbjerg Marina, Oles Auto, Franks Auto, Leon Købmand, LokalBrugsen Aarhusbakken, Indelukkets Spisested, FTZ Autodele, Silkeborg Motorbådklub og IP Netpartner (Jan Cortsen).

Referater, omtaler, meddelelelser fra bestyrelsen, som har været bragt på SMK's hjemmeside før sommeren 2019, kan du læse i dette

pdf-dokument.