Bestyrelseshjørnet

I Medlemsbladet "SMK-nyt" fortæller bestyrelsen i hvert nummer om de vigtigste emner, man har beskæftiget sig med siden sidst - og hvilke planer og udfordringer, der er på vej.

Herunder gengives klummen fra det seneste nummer af bladet:

Et godt sejlerår - trods alt


Af Arne Brohuus


Nu er det fjerde gang, coronaen får plads i bestyrelsens hjørne. Ikke med vores gode vilje, men fordi den sniger sig ind på os igen og igen. Vi må nok erkende, at vi aldrig kommer tilbage til den såkaldte ”normal”, men at vi derimod kan se frem til en ”ny normal”, hvor forskellige restriktioner kan komme til at præge vores fremtidige arrangementer.
Vi fik endelig gennemført den længe savnede generalforsamling. Der blev ovenikøbet gennemført to generalforsamlinger på én gang – nemlig for 2019 og 2020. Det var første gang i lang tid, vi kunne samles i større tal.
Men de hyggelige klargøringsdage i Indelukket, sejlerdagene på søen og de skønne oplevelser ved vores fantastiske pladser kan coronaen ikke tage fra os.
Vores sædvanlige arrangementer fik den heller ikke bugt med - frikadellekonkurrencen, ostebordet, afriggerfesten og standerstrygningen blev gennemført med stor tilslutning.
At det hele så kan krydres med en Mini Regatta arrangeret af Hjejle­selskabet, hvor mange af vores både deltog, gør bare sejleråret endnu bedre.
Det ser ud som om, at vores sammenhold er blevet endnu stærkere, specielt når det drejer sig om at skaffe frivillige kræfter til vores mange renoverings- og byggeprojekter. Det ses tydeligt på det nymalede Sejs hus, pavillonen, læsejlet og lyset på Bjerget.
Men et er sejlads og hygge. Et andet er de udfordringer, vi møder på land.
Vi planlægger en større renovering af restaurantens køkken. Det har været ønsket længe, og hvis alt går vel, bliver det gennemført i starten af 2022.
Vi har også haft møde med ­kommunen om miljøudfordringer i Indelukket. Man er bekymret for forurening af jorden i forbindelse med vask af ­bådene på pladsen. Et emne, som vi kommer til at behandle i 2022.
Bestyrelsen vender tilbage med ­invitation til et nyt 2022-sejlerår.


Tak for et godt 2021.

SMK’s bestyrelse