-Bestyrelseshjørnet
ORDVALG _ Peter Lodahl_kvadrat_nyt
midtjyllands-autosadelmager_logo
sponsorweb_campingly
thybo grøn pleje
Sunds trailer
sonsorweb_rensog vask
sponsorweb_campingly
sponsorweb_silkeborghandyman
Virklund 170 x 170
ams klud_karrusel
mks_karrusel
Virklund vognmand_karrusel
indelukket_karrusel

Annoncører i SMK-nyt

Bestyrelseshjørnet

I Medlemsbladet "SMK-nyt" fortæller bestyrelsen i hvert nummer om de vigtigste emner, man har beskæftiget sig med siden sidst - og hvilke planer og udfordringer, der er på vej.

Herunder gengives klummen fra det seneste nummer af bladet:

Bestyrelsesarbejde i coronaens skygge

Coronaen er desværre ikke til et komme udenom, når vi kigger tilbage på bestyrelsesarbejdet det halve år, der er gået siden udgivelsen af sidste nummer af SMK-nyt.
   Et efter et er vores arrangementer blevet aflyst, ligesom vores forpagter af restauranten har måttet lukke ned af hensyn til folkesundheden.
Uden tvivl er det dog generalforsamlingen, der har budt på flest udfordringer. Det var udelukket at afvikle generalforsamlingen i marts 2020, hvor Danmark stort set var lukket ned, men i efteråret så det ud til, at restriktionerne ville gøre det muligt at få foretaget de valg og beslutninger, der skal til for at drive en forening som vores.
   Men nej. Coronaen strammede til på ny, og endnu en gang var vore generalforsamlingsforberedelser forgæves.
   Nu nærmer vi os tiden for afholdelse af generalforsamlingen i 2021, så af åbenlyst praktiske årsager vil vi indkalde til de to generalforsamlinger samme dag.
   Vi håber, at det bliver muligt indenfor den tidsgrænse, vores vedtægter foreskriver, men vi har om ikke andet af dette forløb lært, at det er nødvendigt at tage forbehold for, hvordan epidemien udvikler sig.
   Der bliver sendt indkaldelse og materialer ud til medlemmerne, når vi i bestyrelsen føler os - nogenlunde - sikre på, at det bliver muligt at holde generalforsamlingerne.
   Covid-19 har naturligvis også sat sit præg på det daglige liv i klubben, og i den forbindelse er vi i bestyrelsen glade for - og stolte af - den forståelse og den evne til at tage hensyn, som medlemmerne har vist gennem hele denne svære tid.

   Med coronarestriktioner og sund fornuft indenbords har sejlerne fyldt godt på søen her i sommer, og det har været muligt at afvikle et par udendørs aktiviteter, lige som nogle medlemmer har brugt en god del af deres tid på at bygge nye bænke omkring bålstedet på Himmelbjerggrunden, så der nu er et nyt samlingssted dér.
   Alt det er nærmere omtalt inde i bladet og på www.s-m-k.dk


Fra næste sejlersæson bliver det muligt at efterkomme et ønske fra mange medlemmer, nemlig at betale med alle kort-typer. Betalingsautomaten er bestilt, og vi ser frem til, at det nu bliver endnu lettere at tanke miljørigtigt.
   Og så skal der lyde en opfordring til, at alle får tjekket om båden nu også er korrekt forsikret. Der er desværre både, som er underforsikrede - og endda enkelte uden forsikring - der sejler i søen.
   Det er blandt andet problematisk, hvis der opstår brand i båden - hvilket giver en anledning til at gøre opmærksom på medlemsmødet, der holdes i klubhuset 22. februar - hvis altså ikke corona­restriktioner eller lignende kommer på tværs.
   Silkeborg Kommune har været på dagsordenen flere gange i løbet af 2020.
   Ikke kun i forbindelse med sagen om lejeforhøjelser, som midtjyder har kunnet følge i den lokale avis, men Silkeborg Kommune er som ejer af Indelukket en tæt samarbejdspartner, og der foregår lige nu en del på flere fronter.

   Læs mere om det i SMK-nyt 2021/1.


Med ønsket om et godt 2021

På bestyrelsens vegne
Birgitte G. Andersen.