Vedtægter for_SMK.pdf

Ordensregler/Ordensregler_SMKs_grunde_og_Indelukket.pdf

 

Ifølge Silkeborg Motorbådklubs vedtægter § 4 stk. 4 forretningsorden for afvikling af bestyrelsesmøder.

  1.      Godkendelse og underskrivelse af forrige referat.

  2.      Godkendelse af dagsorden for mødet.

  3.      Opfølgning på beslutninger.

  4.      Meddelelser fra formanden.

  5.      Orientering / status på økonomi fra kassereren.

  6.      Siden sidst ved bestyrelsen.

  7.      Nedsatte udvalg og orientering herfra.

  8.      Medlemsaktiviteter.

  9.      Fastsættelse af bestyrelsesmøder.

10.      Eventuelt

 

Silkeborg d. 19 marts 2018

Bestyrelsen
Silkeborg Motorbådklub

 

Ultimate Web