SMK’s  UDVALG JUNI 2019

Udvalg

Navn

Telefon

E-mail

Bestyrelsens kontaktperson

Sejsgrunden

Johnny Lauridsen

5139 3264

jbsjl@hotmail.com

Jesper Kudsk

Benzin & diesel

Jørgen Søgaard
Bjarne Nielsen

2530 4534
4029 6541

formand@s-m-k.dk
Falstersgade16@hotmail.dk

Jørgen Søgaard
Bjarne Nielsen

Brosamarbejdet

(Kasserer i Brosamarbejdet: Bo Stig Andersen)

Leo S. Rasmussen
Sven-Åge Enevoldsen

2074 5762

leosommerrasmussen@gmail.com
sven-aage@privat.dk

Leo S Rasmussen

Sven-Åge Enevoldsen

Værksted, 
materialegård og Indelukket
Bjarne Nielsen 4029 6541 Falstersgade16@hotmail.dk Bjarne Nielsen

Fanebærer

Johnny Lauridsen

5139 3264

jbsjl@hotmail.com

Jørgen Søgaard

Frikadellekonkurrence for mænd

Heidi Beck
Steen Olsen

2349 4906

heidibeck@mail.dk

Leo S Rasmussen

Fyrmester

Ole Seeberg

2066 7194

ole.seeberg@virklund.dk

Jørgen Søgaard

Brugerrådet for sejllads på Gudenåen

Jørgen Søgaard

2530 4534

formand@s-m-k.dk

Jørgen Søgaard

Himmelbjerggrunden

Bjarne Kristensen

Leif Laursen

2912 9365

2179 2194

 

LBLAURSEN@mail.tele.dk

Leo S. Rasmussen

IT & edb

Bo Stig Andersen

2942 8916

kasserer@s-m-k.dk

Bo Stig Andersen

Juletræ

Heidi Beck

2349 4906

heidibeck@mail.dk

Birgitte Guldborg Andersen

Kirsebærgrunden

Bjarne Nielsen

4029 6541

Falstersgade16@hotmail.dk

Bjarne Nielsen

Restaurant og køkken

Jesper Kudsk

2135 1707

jesper.kudsk@mail.tele.dk

Jesper Kudsk

Redaktør – SMK Nyt

Sven-Åge Enevoldsen

4046 9368

sven-aage@privat.dk

Birgitte Guldborg Andersen

Web-master

Bo Stig Andersen

2942 9116

kasserer@s-m-k.dk

Bo Stig Andersen

IT & kommunikation Arne Brohuus 2080 0825 arne@brohuus.com Arne Brohuus

Nøglefolket

Leo S. Rasmussen  

Arne Brohuus

2074 5762

2080 0825

leosommerrasmussen@gmail.com

arne@brohuus.com

Leo S. Rasmussen

Banko

Jørgen Søgaard

2530 4534

formand@s-m-k.dk

Jørgen Søgaard

 

Ultimate Web