SMK har salg af benzin & diesel.

SMK sælger kun Off Road Diesel.

Standerne finder du, når du besøger Silkeborg Motorbådklubs klubhus.

 

 

Dankort automat

Priserne på SMK’s benzin & diesel

SMK har lidt højere priser på benzin og diesel end normale tankanlæg.

 Årsagen er, at SMK ikke har et salg, som gør, at olieselskaberne vil aftale
kampagne priser med SMK, som vi ellers ser det ved de store tankanlæg.

SMK betaler den fulde listepris med en rabat på få ører, derfor har vi set os nødsaget
til at tage en overpris i forhold til priserne på de store tankanlæg.

 SMK har ingen overskud på salget, når omkostninger til drift
og vedligeholdelse er fratrukket.

 Bestyrelse opfordrer alle sejlende til at tanke ved SMK’s tankanlæg.

 Tankning ved SMK’s tankanlæg er mere miljøsikker end tankning fra dunke.

 

 

Ultimate Web