Brosamarbejdet på facebook

Der er i Brosamarbejdet oprettet en face-book side der hedder Silkeborgsøernes Brosamarbejde. 

Her kan du læse om nye broer og om broernes tilstand, og om afmærkninger (fyr og faste afmærkninger).

https://www.facebook.com/groups/591323431312441/?fref=mentions

 

Fastelavn for børn

Søndag den 24. februar fastelavnsfest i SMK kl.14.00

Fastelavnsfesten i år var der ikke så mange børn tilmeldt, så der var kun brug for en tønde.
Der blev efter få slag slået det første af tønden, og så var dronningen (som var en dreng) fundet. Der blev i år præsteret ny taktik da man slog oppefra og karamellerne hoppede ud og så startede høsten som Jens Würtz styrede med hård hånd.
Efter et par runder mere kom den stærke konge til (som var en pige) og tønden faldt hel ned og stod lige så fint på jorden. Det er første gang, at Jens måtte tage fat i tønden og hælde karameller og slikkepinde ud af tønden.
Bagefter var der sodavand og fastelavnsboller til alle børnene. Det var en sjov og anderledes fastelavnsfest.
Dronningen var William Kongensgaard, kongen var Asta Nonbo Pilgaard.
En tak til Heidi og hendes hjælpere for Fastelavnsfesten.
 

         

 

SMK-nyt nr. 1/19

 SMK-nyt nr. 1/19  I den trykte udgave er datoen for årets Frikadellekonkurrence angivet forkert på side 38 – det beklager redaktionen naturligvis.

Den rigtige dato er LØRDAG DEN 17. AUGUST, hvilket da også fremgår korrekt af aktivitetsoversigten på det trykte blads bagside.

 

Juletræ for børn 

Juletræsfesten for børn var igen i år godt besøgt af børn, forældre og bedsteforældre.

Børnene startede med at pynte juletræet og dekorerer vinduerne. Da hele lokalet lugtede af jul,

dansede vi om juletræet indtil julemanden kom og børnene fik godteposer og der blev taget billeder

af julemanden sammen med både små og store børn.

En stor tak til Heide og hendes hjælpere.

 

          

 

Julebanko

Mange var mødt op til SMK’s julebankospil den 23. november. I dagens anledning bød Indelukkets

Spisested på flæskesteg, mange var kommet tidligt så de kunne nå at spise flæskesteg inden bankospillet gik i gang.

Efter spisningen skulle man holde styr på tallene på bankopladerne, så man kunne værre heldig

at få del i de mange gode præmier.

Takket være en stor og trofast skare af sponsorer, gik rigtig mange hjem med
en god gevinst. SMK’s bestyrelse vil i den forbindelse gerne rette en stor tak til dem,
der på den måde gjorde aftenen mulig:

Henning og Kaj Geert, Sejs Marine, FTZ, Hjørnegrillen, Lises Bodega, SPAR

Engesvang, Trianglens Pølsevogn, Oles Auto, Indelukkets Spisested, Grauballe

Bryghus, Leon Nielsen, Handymanden, Den Gyldne Hest, Jørgen Bjerregaard,

Ole Seeberg og Silkeborg Motorbådklub.

 

          

 

Silkeborg Motorbåklub har i samarbejde med Silkeborg Kommune, fået etableret et miljørum og et rum til tømning af kemiske toiletter, i den østlige ende af det nye mandskabs hus i Indelukket. 

Rummet med udskylningstoilettet er kun til tømning af kemitoiletter. 
Rummet ved siden af, er miljørummet. Her afleveres spilolie, olieholdigt vand, kølevæske og oliefiltre
Nøglen forefindes i SMK`s værksted over slibemaskinen.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at holde orden i det nye rum.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Frikadellekonkurrence den 18.august 2018

Traditionen tro var der igen i år frikadellekonkurrence. 13 både og 13 mænd deltog i dysten om at stege de bedste frikadeller
”Hende konen, kællingen, madammen” var de hårde dommere på land, mens Anna under stegningen så efter at alting foregik korrekt i bådene.

Førstepladsen gik til:   Steen Olsen i Carla 

Andenpladsen gik til:  Ole Seeberg i Kachia                    

Tredjepladsen gik til:  Niels Johansen i Libra

Efter 18 års tilrettelæggelse af frikadellekonkurrencen takkede Anna og Peter af. Formanden takkede Anna og Peter for den gode indsats og overrakte på SMK`s vegne en erkendtlighed.
Det nye par der meldte sig til at overtage denne ærefulde opgave er Heide og Steen.

Sponsorer til frikadellekonkurrencen var.
Sejs Marine, Risbjerg Marina, Oles Auto, Franks Auto, Leon Købmand, Daglig Brugsen Århusbakken,
Motorbådklubben, Hjørne Grillen, FTZ Autodele og Indelukkets Spisested.

                                                                                                                                                                                                                                             

Pressemeddelelse vedr. sejladskontrol i Gudenåsystemet 2018

4. maj 2018
Majbritt Kjeldahl Lassen
Koordinator Gudenåkomitéen

Sejladskontrol 2018 har fortsat fokus på sikker sejlads
Gudenåen bruges af mange forskellige brugergupper. Traditionen tro gennemføres kontroller af de sejlende i Gudenåsystemet i løbet af sejladssæsonen. Der er til sejladssæson 2018 kommet nye bødetakster og skærpede regler for sejlads med bl.a. speedbåde med en skroglængde under 15 meter.
 

Fortsat fokus på sikker sejlads – højere bødetakster
Høj fart opleves på visse strækninger af Gudenåen som et stort problem af Gudenåens bløde trafikanter, hvor hækbølger er generende og kan skabe farlige situationer. Politiet gennemførte sidste år forsøg med at måle fart til vands med laser. Baseret på de positive erfaringer med lasermålingerne, der kan række mange hundrede meter ud over vandet, vil Politiet i 2018 fortsætte den linje, der blev lagt sidste år. Bødetaksten for hastighedsoverskridelser er hævet fra 1000 kr. til 5000 kr. Alle opfordres til at sætte sig ind i reglerne for området og derudover udvise almindelig omtanke på vandet. Sejladsreglerne kan findes på www.sejladspaagudenaaen.dk.
Husk også vesten. Det er lovpligtigt at medbringe det antal rednings- eller svømmeveste, som der er personer i fartøjet. Bødetaksten for manglende rednings- eller svømmevest er hævet til 1500 kr.

Ny lov træder i kraft 15. maj 2018.
Folketinget har 24. april 2018 enstemmigt vedtaget en lov om skærpede regler for sejlads med speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere o.l. fartøjer. Loven kommer efter den tragiske vandscooterulykke i Københavns Havn i 2017, hvor 2 unge kvinder mistede livet, viste et behov for at styrke sikkerheden ved sejlads med mindre, hurtige fartøjer. I Gudenåsystemet er vandscootere ikke tilladt, men der findes fartøjer, der hører under den nye lov. Det betyder, at det pr. 15. maj 2018 er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring for speedbåde, som kræver uddannelsesbevis.
Med loven indføres obligatorisk ansvarsforsikring, objektivt ansvar for personskade og tab af forsørger, ligesom Politiets mulighed for at konfiskere et fartøj bl.a. pga. vandvidssejlads forbedres. Er der ikke tegnet en ansvarsforsikring, der dækker både personskade og skade på ting, må man ikke benytte fartøjet.

Hvor går promillegrænsen?
Spiritussejlads er også et fokusområde for sejladskontrollerne i 2018. Promillegrænsen for fartøjer, der kræver at føreren har bevis, er 0,5. Bødetaksten for spiritussejlads afhænger bl.a. førerens årlige bruttoindtægt og promillens størrelse. En promille på eksempelvis 1 i et fritidsfartøj, der kræver speedbådscertifikat, udløser typisk en bøde svarende til en netto månedsløn og frakendelse af speedbådscertifikatet. Promillens størrelse afgør, om frakendelsen er betinget, ubetinget eller for bestandig. Promiller over 2.00 straffes med fængsel.
Der er p.t. ikke fastsat en promillegrænse for hvornår et ikke-bevisekrævende fartøj kan føres på fuldt betryggende vis. Som følge heraf har bl.a. Midt og Vestjyllands politikreds i 2018, tænkt sig at køre prøvesager på området, bl.a. i Gudenåen, hvor det at føre fartøj med en promillegrænse på over 1,00 sidestilles med ikke at kunne føre fartøjet på fuldt betryggende vis. Politiassistent Morten Kjær Andersen fra Lokalpolitiet i Silkeborg, Midt- og Vestjyllands Politi, udtaler, at man ønsker større sikkerhed på vandet, og derfor vil køre prøvesager på området, da folk med promiller i blodet kan udgøre en fare for sig selv og for andre, uanset om fartøjet kræver bevis at føre eller ej.

Husk motorbådsregistrering
Alle motorbåde i Gudenåsystemet skal føre et gyldigt bådregistreringsnummer – det gælder også turister. Det er nemt at få et registreringsnummer via Gudenåens online registreringssystem – www.sejladspaagudenaaen.dk. Der findes 2 registreringstyper – en midlertidig gæsteregistrering til dem, der gæster systemet kortvarigt (pris: 30 kr. for 14 dage), og en registrering som hjemmehørende til sejlende med en fast tilknytning til en Gudenåkommune (pris: 200 kr. pr. år).
Bådejeren skal selv sætte registreringsnummeret på båden – og det skal ske inden søsætning. Bådregistreringen skal være gyldig – dvs. det er ikke nok at have et registreringsnummer på båden; der skal også være betalt for det. Bådregistreringer kontrolleres også under sejladskontroller, og viser en kontrol manglende eller ugyldig registrering er bødetaksten 1.000 kr.

Yderligere oplysninger:
Majbritt Kjeldahl Lassen, Koordinator i Gudenåkomitéens Sekretariat (51 44 49 43; makla@silkeborg.dk)
Morten Kjær Andersen, Midt- & Vestjyllands politi (96 10 14 48)

 

Fastelavnsfest for børn den 5 marts

        

Der mødte 10 søde og vel udklædte børn op for at slå katten af tønden i isende koldt vejr, de var bare seje.
Da der ikke var flere børn, var der kun en tønde der skulle slås ned. Ud af tønden faldt ikke katten, men store mængder af slik, som begejstret blev samlet og Konge og Dronning vandt et gavekort til Mac Donalds.
Kongen blev Isabella Andersen og Dronningen blev Bastian Andersen
Da der var to Mac Donalds gaver i overskud, blev der lavet en konkurrence om dem
Der var også til alle de fint udklædte børn en lille gave.

 

Rejsegilde på Sejsgrunden 

           

Fredag den 16. februar  Kl.12.00 var der mødt 32 medlemmer for at være med til rejsegildet på den nye shelter .
Formanden bød velkommen og fortalte hvordan shelteren ville ende med at se ud,
vi glæder os til at se og nyde det færdige resultat.
Efter at have beundret nybyggeriet, var klubben vært, traditionen tro med røde pølser med brød og en øl/vand.

 

26. november 2017 var der Juletræ for børn i Klubhuset.

      

      


Godt 40 børn med deres forældre og bedsteforældre var mødt op. I år startede vi kl. 14.00
hvor børnene pyntede juletræet, og også klubhuset, de voksne fik så tid til et glas glögg.
Da træet og klubhuset var pyntet fint op, var det tid til at danse om juletræet, vi sluttede selvfølgelig med at synge ”nu er det jul igen” nogle af børnene mente de havde hørt støj fra taget,
så der blev råbt på julemanden, og han kom i en fin ny julemandsdragt, og han havde godteposer men til børnene. Og så blev der guffet slik.
En stor tak til Heidi og hendes hjælpere for en god juletræsfest.
 

 

Julebanko den 24. november 2017

Julebanko er som altid, et af de arrangementer vi har i SMK hvor der kommer mange medlemmer, i år var ingen undtagelse. Mange kom tidligt for at spise flæskesteg med det hele.
De godt 80 medlemmer der var til banko fik en god aften, med banko, amerikansk lotteri, gode gevinster og en masse snak.
SMK vil gerne takke vore sponsorer! Indelukket spisested, Hardy og Ulla, Henning og Kaj Geert, Sunds Marine, Silkeborg Handyman, Brugsen Århusbakken, Hjørne Grillen, Ole Olsen auto, Leon Nielsen og Købmanden i Engesvang. Og en forsinket tak FTZ Silkeborg
 

Afriggerfest lørdag den 14. oktober 2017-11-22

Afriggerfestens tema var i år irsk-skotsk, og Hardy fra Indelukkets Spisested havde lavet nogle gode retter ud fra det irsk-skotske tema.
Der var irsk lammegryde, irsk stuvning, stort salatbord og mange andre specialiteter og til dessert var der Irsk trifli og efter middagen fik vi selvfølgelig en kop Irsk kaffe.
Duoen C´n`B underholdt efter middagen med irsk – skotsk musik. Og der blev flittigt danset.
Der var 64 med til Afriggerfesten og de sluttede af Skipperlabskovs m.m. til natmad.
 

      

 

Standerstrygning søndag den 15. oktober 2017

Knap 90 medlemmer var mødt op til Standerstrygning, Formand Jørgen Søgaard fortalte og den forgangne
sejlersæson og om hvad der vil ske i Silkeborg Motorbådklub indtil Standerhejsning 2018
Der blev udråbt tre gange hurra for SMK og vores stander blev taget ned.
Vanen tro var derefter Hardys store morgenbuffet og en enkelt sodavand eller  øl blev også serveret.  

 

              

 

 

Frikadellekonkurrence på Himmelbjerggrunden lørdag den 12. august 2017

Der var som sædvanlig god tilslutning til frikadellekonkurrencen, i år med 18 deltagende både.
Damerne var som vanlig de strenge dommere.
Vinderene var.

1. plads Allan i Minimik
2. plads Bjarne i Malou
3. plads Kåre i Perlen

      

Gavebordet bunede og Silkeborg Motorbådklub siger tak til sponsorene som var. 
Føtex Torvet-Sejs Marine-Rissbjerg Marine-Siim Marine-Leon Købmand-Indelukkets Spisested- Oles Auto-Franks Auto-
Dagligbrugsen Århusbakken-Hjørnegrillen-FTZ Autodele-Grauballe Bryghus-Silkeborg Motorbådklub
Også en stor tak til Peter og Anna for at have stået for arrangementet.

 

 

Silkeborg Motorbådklub
Åhave Allé 9c 
8600 Silkeborg                                                                                                                        den 3 august 2017.

 

Til Byrådet i Silkeborg Kommune.

Det er med forundring at Silkeborg Motorbådklubs bestyrelse kunne konstatere at Kultur-Fritids-og Idrætsudvalget har forslag til budget for år 2018 om, at Danmarks dyreste bådpladser igen skal stige, samt indfører et nyt begreb, der hviler på bådenes længde oveni den faste pris som også skal betales.

Vi henstiller til Byrådet om, at revurdere udvalgets forslag.
En prisstigning er for alle. I de 3 kategorier af bådpladser i grupperne A-B- og C, som er inddelt efter bådenes bredde.
Ekstragebyret på kr. 2000 for både over 26 fod må vi på det kraftigste afvise, da det er en skævvridning af lighedsprincippet.

Udvalgets argument for at begrænse store både er ikke logisk, da denne strafafgift kun rammer de kommunale bådpladser og ikke de private pladser.

Eksempel:
Ved en Kommunal bro hvor pladserne er lige store 2,50 m, skal båden på 24 fod betale kr. 8.000. Ved siden af en båd på 27 fod, der også betaler kr. 8.000.

Med det nye forslag skal den med 24 fod betale kr. 8.400 og den med 27 fod kr. 10.400 ( indeholdende ekstragebyret kr. 2.000 ).

Dette bryder med princippet, der har været, at det er bådpladsens bredde der betales for.

En forhøjelse af afgiften ved slæbestedet ( bommene ) til kr. 100 pr. gang svarer til at det koster kr. 200 for at nyde en kop kaffe på Silkeborgsøerne.

/Vi håber hermed at havde redegjort for vore synspunkter omkring de i forvejen dyre bådpladser.
Tillige stiller vi os til rådighed for yderligere uddybning af vores synspunkter.

Med venlig hilsen


Sven Åge Enevoldsen
Næstformand
Silkeborg Motorbådklub

 

Arbejdsdag på Sejsgrunden lørdag den 17. juni

 

        

I det gode sommervejr var mange mødt op for at give en hånd med. Og der blev gået til den. Der blev slået græs,
klippet kanter, hegnet på begge sider af grunden blev repareret og ved jollerne blev der rykket på dem, så det er muligt at komme til under dem. Og i Sejshuset blev der gjort rent fra øverst til nederst.          
 En stor tak til de mange hjælpere.

 

Med tilladelse fra Ole Seeberg www.sejla.dk bringer vi her artiklen "Mere kontrol på søerne" forfattet af Ole Seeberg.

20. maj. 2017

Mere kontrol på søerne ?

Det er ikke klædeligt når formanden for Silkeborg kajak klub, Rune Kristensen stiller sig op på de uskyldiges pidestal og kaster med mudder efter andre brugere af Silkeborg Søerne.

I stedet skulle han måske prøve at rette fokus mod at der gælder love og regler for færdsel til søs. Søvejsreglerne gælder for alle og for alle fartøjer overalt hvor der kan sejles. Nøjagtig ligesom færdselsreglerne også gælder overalt hvor der er trafik, også for gående og cyklende. - Måske er det på tide at det går op for kajakroere at disse søvejsregler også gælder for dem?

Som bruger af søerne gennem mere end 40 år, oplever jeg stort set på hver eneste sejltur at kajakroere opfører sig som cyklister i trafikken. Jeg oplever at stort set ingen kajakroer har nogen som helst viden om søvejsreglerne overhovedet. Jeg ser ofte en stor flok kajakroer ved siden af hinanden så de fylder hele åens bredde, komme lige i mod mig. Jeg ser dem skære hjørner i snævringerne, så de pludselig dukker op ud af ingenting foran båden. Jeg oplever deres følgebåd uden registreringsnummer sejle med langt over 5 knob gennem snævringerne.

Jeg forstår heller ikke hvorfor de skal træne kapsejlads hvor der er mest trafik? Hvorfor skal det foregå i snævringerne? Der er masser af vige hvor der stort set ingen trafik er. Eller måske skulle de benytte Vestre Langsø der netop er udlagt som Ro og kajak baner?

Hvorfor skal der ligge 2 ubenyttede mål i vandet foran Sejsvej, netop der hvor kommunen har anlagt fortøjnings pladser til motorbåde. Hvorfor kan denne bane ikke ligge f.eks i bugten ved Aqua hvor der stort set aldrig er trafik. Handler det måske bare om at blive set?

Det er klart at kajakroere oplever at alle andre sejlende er ude på at chikanere, når man som en spøgelsesbilist på en motorvej kommer sejlende i den forkerte side gennem åen eller snævringer.

Måske skulle kajakroerne se sig selv i spejlet, og bruge lidt energi på at læse og forstå søvejsreglerne inden de begynder at råbe op om noget de åbenlyst ikke har sat sig ind i.

Ja, tak. Lad os få mere kontrol på søerne. Men lad det være nogen med den nødvendige faglige viden om færdsel til søs, og ikke blot nogle der fokusere på fart, redningsveste og registreringsnumre.

Søvejsreglerne kan man læse mere om her, hvor det også er muligt at hente lovteksten der ligger til grund for søvejsreglerne.

Standerhejsning 2017

 

       

Formandens tale til Standerhejsning
Go`morgen og velkommen til standerhejsning.
Foråret er kommet, og i sidste uge, med det gode vejr, kom der gang i klargøring af bådene.
Det er med at være klar til at sejle ud når vejret arter sig.
Der er mange ting der skal laves i S.M.K. i år.
Her i Indelukket har vi huset der ikke kom.
Men kommunen har oplyst at man vil opføre et nyt materiale hus ved
S.M.K.`s materialegård, men da det først kommer til efteråret, er det ikke muligt for øjeblikket at komme af med motorolie og kølervæske her i Indelukket, man må selv aflevere det på kommunens genbrugsplads.
Med hensyn til tømning af kemiske båd toiletter har kommunen lovet at der kommer et midlertidigt tømmested ved materialegården.  Nu kan der igen tankes benzin og deisel, benzintanken er gravet ned ved benzin huset.
På Sejsgrunden begyndte vi allerede i februar, hvor vi startede på bolværket, som nu står færdigt.
Der vil senere blive en arbejdsdag på Sejsgrunden, hvor vi håber mange vil møde op og give en hånd med. Datoen er ikke fastlagt endnu, men når datoen er fundet, kan man finde den på hjemmesiden.
Himmelbjerggrunden får udskiftet den lange bro med platformen plus den af de korte broer der er værst medtaget, og vi får en elektriker til at lave strømmen på broerne.  De to sidste broer på Himmelbjerg grunden må vente til næste år.
Jeg vil slutte med at ønske alle SMKere en rigtig god sejler sæson 2017
Efter vi har råbt SMK længe leve og standeren er gået til tops, er der som sædvanligt stort morgenbord oppe ved Hardy og der også en øl eller vand.

 

I forbindelse med opførelsen af det nye materiale hus ved S MK `s materialegård,

er det for nuværende ikke mulig at aflevere motorolie, samt kølevæske som hidtil.

Man bedes venligst selv, få det afleveret på Kommunens Genbrugscenter.

Der vil i det nye hus blive lavet opsamlingsplads som hidtil.

Dette forvendes klar til efteråret.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Silkeborg Motorbådklub.

 

 Fastelavnsfest for børn den 5 marts

        

28 børn var mødt op for at slå katten af tønden.
De store var de første til at fik tønden slået ned og de små noget senere. Ud af tønden faldt ikke katten,
men masser af slik til stor fornøjelse for alle børnene.

Konge hos de store blev Emil Resum Jensen
Dronning hos de store blev Freja Johansen
Konge hos de små blev Isabella Andersen
Dronning hos de små blev William Kongensgaard
Konger og dronninger vandt et gavekort til Mac Donalds
Til de resterende børn var der også en lille gave.

Efter tøndeslagning blev der serveret fastelavnsboller og sodavand til alle børn. Hardy i dagens afledning sat
popcornsmaskinen op til fri afbenyttelse og det var noget der var populært.

Hardy og Ulla`s 10 års jubilæums reception.    
                                                          

         

Rigtigt mange venner af Indelukkets Spisested var mødt op lørdag d. 28.1. 2017 for af fejre at Ulla og Hardy har stået 
for Indelukkets Spisested i 10 år. Bo Stig Andersen overrakte på vegne af S-M-K Ulla og Hardy en Kaj Boyesen abe,
og takkede Hardy for de første ti år. Hardy havde lavet en meget lækker ta selv buffet. Hardy og Ulla fik mange
erkendtligheder. Vi håber Hardy og Ulla nød dagen ligeså meget som gæsterne gjorde.    

Juletræsfest for børn 2016

                                

Juletræet med sin pynt venter på vi får begyndt, det gjorde 54 børn og deres forældre og bedsteforældre også. Der blev danset om juletræet og kaldt på julemanden som kom og delte godteposer ud. Derefter blev der af børnene guffet slik og forældre / bedsteforældre nød et glas gløgg med æbleskiver til.
Tak til Heidi og hendes hjælpere for en god juletræsfest.

 

Standerstrygning 2016

                   

Formandens tale ved standerstrygningen søndag den 16. oktober 2016

Allerførst et stort velkommen til alle, der er mødt frem på denne særlige dag, hvor vi tager afsked med sejlsæsonen 2016. Samlet set har den budt på et noget omskiftende vejr, men sluttede af med en september måned, der gav os nogle fantastiske dage med varme vinde.
I og omkring SMK har der også været en del blæst – ikke mindst i Indelukket, hvor der er taget hul på udførelsen af den nye helhedsplan. Den blev drøftet meget indgående på et velbesøgt medlemsmøde i klubhuset den 31. maj, og der har på vores hjemmeside efterfølgende været en del at læse om både det møde og hvordan det er gået med drøftelserne med kommunen om helhedsplanen. Vi har også taget sagen under behandling i SMK-nyt, som medlemmerne modtog i begyndelsen af september. Vi kan nu se, hvordan de første elementer af helhedsplanen er ved at blive realiteter, blandt andet med udførelse af fast belægning til parkering på området.
For klubben er det vigtigste, at bådenes placering under vinteropbevaringen følger det, der oprindeligt er aftalt med Silkeborg Kommune. Vi skal sikre, at alle, der ønsker det, kan benytte sig af retten til vinteropbevaring.
Udførelsen af helhedsplanen forventes afsluttet i foråret 2017, hvor der så er opført en ny mandskabsbygning, og der er kommet fast belægning på hele strækningen fra Golfbanen til Ophalepladsen.
Problematikken omkring benzintanken arbejdes der fortsat med. Det er bestyrelsens mål, at der igen fra foråret 2017 kan købes benzin i Indelukket.
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at opfordre alle til at komme med indlæg, forslag eller ideer til vores medlemsblad. SMK-nyt. Redaktionsudvalget efterlyser det, så de kan gøre bladet endnu bedre.
Tirsdag den 27. september blev bestyrelsen som noget nyt sat i krydsild på et medlemsmøde, der samlede godt 60 deltagere. Der blev som altid - når søens folk mødes – en livlig aften, og bestyrelsen noterede sig de mange gode ideer, der kom frem. Der bliver noget at arbejde med.
Vi er opmærksomme på, at vores broer skal have et løft i 2017, især har vi kig på bådanlægget ved Himmelbjerggrunden.
Vi har i 2016 fået over 90 nye medlemmer, og i november holder vi en introduktionsdag for jer. Vi ønsker jer velkommen i SMK.
Afriggerfesten i aftes blev alle tiders – ikke mindst takket være det græske tema.
Vi kunne godt have været flere om at dele aftenens oplevelser, og vi håber på se rigtig mange medlemmer til afriggerfesten næste år.
Til slut vil jeg minde jer om, at der findes en oversigt over de kommende arrangementer i SMK-nyt – og takke for fremmødet og den opbakning, der er vist bestyrelsen.

 

 

Afriggerfest 2016

 

De 48 medlemmer der var med til afriggerfesten nød det Græske ta selvbord som Hardy
havde tilberedt.
Efter middagen kom sangbøgerne frem og der blev sunget igennem på sømandsviserne.
Derefter blev der danset til bandet Ariva og aftenen sluttede med biksemad med spejlæg.
Det var en god fest og for nogen en sen aften.

 

Anlægsarbejdet i Indelukket går i gang til august

Drøftelserne om, hvordan helhedsplanen for Indelukket skal føres ud i livet, fortsætter på dialogmøderne i det ”mini-udvalg”, der blev nedsat efter medlemsmødet den 31. maj.
Man er nu så langt, at kommunens folk kan tage hul på arbejdet med at føre helhedsplanen for Indelukket ud i livet. Formand Jørgen Søgaard og næstformand Sven-Åge Enevoldsen, der repræsenterer Motorbådklubben i mini-udvalget, fortæller, at de på dialogmøderne har mødt forståelse for mange af de argumenter, der blev fremført på medlemsmødet.
Arbejdet i Indelukket går i gang umiddelbart efter sommerferien, og det betyder, at vi i anlægsperioden skal tage hensyn til, at arbejdet pågår. Det vil blandt andet være nødvendigt at foretage en omrokering på oplagspladsen, og trailerpladsen vil i perioden være næsten halveret, fordi der skal opstilles mandskabsvogne til kommunens medarbejdere på det areal.
Til gengæld er der nu udsigt til, at det ender med at give området et løft, både hvad angår udseendet og en række praktiske løsninger – og i hvert fald er mange af de forslag i helhedsplanen, som fik knubbede ord med på vejen på medlemsmødet, taget af bordet.
Der foreligger nu en tegning over området, som det er meningen, det skal tage sig ud, når arbejdet er færdigt. Tegningen er gengivet på fotoet her ved artiklen.
Motorbådklubbens medlemmer vil løbende kunne holde sig orienteret om, hvordan arbejdet skrider frem, blandt andet her på hjemmesiden og i det nummer af SMK-nyt, der udsendes i begyndelsen af september.
Der vil desuden være mulighed for at diskutere sagen på det medlemsmøde, der holdes i klubhuset 27. september 2016.

 

Referat fra dialogmøde med Silkeborg Kommune tirsdag den 7. juni 2016

Deltagere:  Silkeborg Kommune: Sektionsleder Jeppe Thøgersen, formand Torben Nielsen

S.M.K.: Formand Jørgen Søgaard, næstformand Sven-Åge Enevoldsen.

Emner: Bådopbevaring – Parkering – Vejadgang – Grønne områder.

Bådopbevaring
Arealet til vinteropbevaring er forsat uændret. Kommunen vil udvide arealet, så der bliver plads til 8 – 10 både mere i området.Dette tilvejebringes ved, at de eksisterende grønne bælter ved åen - fra Lille Bådhavns udsejling og til indsejling ved Store Bådhavn fjernes. Der plantes en bøgehæk langs åen, som flugter med ophalestedernes begyndelse på land (10 meter fra åen).
Arealet tilsåes med græs, og der opstilles flytbare blomsterkasser og borde-/bænkesæt, så offentligheden kan benytte arealet om sommeren.
Når optagelsesperioden for både begynder, flyttes blomsterkasserne samt borde-/bænkesættene, ogarealet anvendes herefter til vinter-oplægning af både.
Indelukket er et fristed for motorbådsklubbens medlemmer, og i respekt for den mangfoldighed, der kendetegner den del af livet på et havneområde, bortfaldet forslaget om at kræve ensartede vinter-presenninger på bådene.

Parkering
Kommunen oplyste, at der bliver ca. 20 flere p-pladser end beskrevet i det udkast, der blev fremlagt ved medlemsmødet den 31. maj. Disse 20 ekstra samt de 70 ved Vandværket vil tilsammen give det samme antal p-pladser som i dag.
Trailer- og parkeringsarealet forbliver det samme som nu.
På arealet imellem den nye bøgehæk og klubhuset (vinteroplægspladsen) etableres der p-båse på fast underlag, så der også kan være både på området om vinteren.
Der overvejes evt. sensorparkering, man kender ikke prisen på dette.

Tidsparkering er ikke på tale denne gang.
For at få flere til at benytte p-pladsen ved vandværket overvejes det at skilte ved Remstrupvej - Sanatorievej - Gudenåvej med teksten: ”P-pladser til Indelukket, Kiosk og Legeplads”.
Dette vil give gæster og besøgende en bedre mulighed for at finde en P-plads ved Indelukket.

Vejadgang
Vejadgangen fastholdes uændret adgang - som hidtil. Der laves fast befæstning fra Golfbanen til ophalepladsen.
Der etableres ingen rundkørsel. Det undersøges samtidig, om arealet kan gruses bedre.

Grønne områder
Det anbefales at plante 5-6 bøgetræer på det store areal.
I følge aftale planter S.M.K. to nye bøgetræer foran klubhuset.

Arbejdsgruppe
Der blev nedsat en mini-arbejdsgruppe til at forestå det videre arbejde med udmøntningen af Helhedsplanen.
Arbejdsgruppen består af følgende personer:
Fra Silkeborg Kommune: Formand Torben Nielsen samt opsynsmændene Steen Nielsen og Steffen Johansen.
Fra S.M.K.: Formand Jørgen Søgaard og næstformand Sven-Åge Enevoldsen.

 

Medlemsmøde

Tirsdag d. 31. maj var der medlemsmøde hvor Silkeborg Kommune fortalte om helhedspla for Indelukket.

                         

Indelukkets Spisested var fyldt til bristepunktet, da rigtig mange af Silkeborg Motorbådsklubs medlemmer tirsdag den 31. maj mødte op for at diskutere med medlemmerne af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg. Emnet var den helhedsplan for Indelukket, som udvalget har behandlet og godkendt, og som blev beskrevet indgående i Midtjyllands Avis tirsdag den 12. april.

Planen lægger op til store ændringer i området, og på mødet fremgik det klart, at Motorbådsklubbens medlemmer er skeptiske overfor en pæn del af dem.  Det gælder blandt andet forslaget om at begrænse antallet af p-pladser og gøre parkering ved motorbådsklubben tidsbegrænset. Desuden indeholder planen forslag om at gøre indtrykket af Indelukket mere ”ensartet”, hvilket betyder en reduktion af området til vinteropbevaring af både på ca. 10 pct. Der er også forslag om at anvende en fast belægning på pladsen, hvilket vil give problemer, når der bruges pløkke til at fastholde afskærmning mv. under vinteropbevaringen.

Helhedsplanen omfatter hele området ved Indelukket, og der lød også kritiske kommentarer vedrørende de overordnede ideer, der ligger til grund for helhedsplanen. Det gjaldt ikke mindst forslaget om at trække flere former for aktiviteter til området, herunder især mountainbike-ryttere. Flere indlægsholdere pointerede, at det vil være en trussel mod det gode og fredfyldte miljø, der kendetegner Indelukket. Også ideen om at bygge en gang- og cykelbro over Remstrup Å fik en del kritiske ord med på vejen.

Meningsudvekslingen foregik på grundlag af sektionsleder Jeppe Thøgersens præsentation af helhedsplanen, og de tre udvalgsmedlemmer, der havde takket ja til motorbådsklubbens invitation, fik lejlighed til at give deres bemærkninger til kritikken.

Såvel Leif Lund (løsgænger), Rune Kristensen (S) og Mads Frandsen (V) gav på mødet udtryk for, at de på baggrund af den massive kritik er indstillet på at mødes med Motorbådsklubbens bestyrelse. Formålet er at indlede en dialog på grundlag af disse meldinger fra Motorbådsklubben.

Første skridt til at omsætte det løfte til virkelighed blev taget hurtigt efter mødet. Bestyrelsesmedlem Sven-Åge Enevoldsen, der i øvrigt var aftenens ordstyrer, oplyser, at han og formand Jørgen Søgaard er indkaldt til møde på Rådhuset allerede tirsdag den 7. juni, hvor man så skal se, om det er muligt at tilrette den allerede godkendte helhedsplan, så den i højere grad imødekommer Motorbådsklubbens medlemmers ønsker.

 

Standerhejsning 2016

 

 

 

 

    

 

   
            

 

 

Trods det noget foranderlige vejr var 90 medlemmer mødt op til dagens standerhejsning. Smk`s nye formand Jørgen Søgaard bød velkommen og takkede den gamle bestyrelse for det gode arbejde de havde lavet. Derefter ønskede han alle en god sommer.
Leo og Christian hejste standeren og sejlersæsonen for 2016 var dermed skudt i gang.
Klubben var vært med Hardys dejlige morgenbuffet med kaffe/te og en øl eller sodavand.

 

Fastelavn i Indelukket

Søndag d.14 febuar var der en masse flot udklædte børn, mødt op i indelukket for at slå katten af tønden
Skønt at se det store fremmøde.

 

Fældning af træer

Vi har fået fældet nogle, af de store træer som stod foran klubhuset. Det har givet meget lys og vi undgår at vores tagrender bliver fyldt op med blade, flere gange om året.

                                                               

 

 

 

 

 

 

    

 

   
            

 

 

 

 

 

 

 

Ultimate Web