Klubbladet SMK-Nyt

Som medlem af Silkeborg Motorbådklub modtager du to gange om
året klubbladet SMK-Nyt.

I bladet kan du finde informationer om bestyrelsens arbejde,
samt forskellige arrangementer.

Der vil også være informationer om de aktiviteter, der løbende
foregår i klubben.

Du vil i bladet få orientering om, hvad der foregår af samarbejde med andre
brugere af søsystemet, samt om vor kontakt med myndigheder,
og du er mere end velkommen med indlæg i bladet
til glæde og gavn for andre medlemmer.

Du kan også tegne en annonce i bladet.
Send en mail til
medlesadmin@s-m-k.dk ,så bliver du ringet op.

Link til SMK-Nyt der er udkommet.

Bladet har følgende deadlines og udgivelsesdatoer: 

Deadline

Udkommer

 

 

   
   
   

 

Ultimate Web