Brosamarbejdet

SIDSTE NYT

Mindeord,

Arne Sommer

Det var med sorg, SMK erfarede, at klubbens æresmedlem Arne Sommer, ikke er her mere.

Læs bestyrelsens mindeord herEn værdig udmelding

For alle foreninger er det dårligt nyt, når de modtager en udmeldelse. 

Alligevel blev kasserer Bo Stig Andersen, lidt glad, da han forleden læste en mailmed emnet "Opsigelse af medlemskab af Silkeborg Motorbåd Klub".
Læs hvorfor her


Miljøafdelingen godkender SMK's håndtering af spildolie

Der var ingen anmærkninger til SMK's håndtering af spildolie, da Silkeborg Kommunes miljøafdeling var på besøg i Indelukket torsdag den 19. september 2019.

Læs mere her


Frikadellekonkurrence

17 både deltog i 2019-udgaven, hvor Ole i Kachia vandt præmien for den bedste frikadelle.
Læs mere her

Brosamarbejdet

Dette logo ses på Brosamarbejdets broer.


Brosamarbejdet er mellem Ry Bådlaug, Silkeborg Motorbådklub og Silkeborg Sejlklub.


For at kunne anvende broerne er det en forudsætning, at du er medlem af mindst en af klubberne i Brosamarbejdet.


 

Regler for anvendelse af broerne tilhørende > Silkeborgsøernes Brosamarbejde <

 

1.      Broerne anløbes med forsigtighed så beskadigelser undgås.

2.      Undgå blokering at broen. Anvend om fornødent agterfortøjning.

3.      Støjende og generende adfærd ved broerne er ikke tilladt, ethvert medlem har pligt

         til at medvirke til ro og orden ved broerne.

4.      Fiskeri fra broerne er ikke tilladt, hvis der ligger eller ankommer både som er

         medlem af Brosamarbejdet.

5.      Forrettes nødtørft på arealet ved broen, SKAL dette nedgraves.

6.      Henkastning af alle former for affald i vand og på land er ikke tilladt.

7.      Opsatte affaldsstativer må anvendes, men er du for hjemadgående, så medtag affald for

         at spare på renovationsordningen, der koster mange penge.

8.      Der må ikke fjernes eller beskadiges buske, træer eller andet på landområder.

9.      Der må ikke afbrændes bål ved broerne, kun på godkendte bålsteder.

10.    Længerevarende anløb, over et døgn (hvis ikke særlige forhold gør sig gældende), camping

         og lignende, er ikke tilladt.

11.    Der skal udvises yderste forsigtighed med medbragte grill og affald herfra.

12.    Ethvert medlem har pligt til at rapportere beskadigelser af bromateriel.      

Silkeborg Motorbådklub

Åhave Alle 9C

8600 Silkeborg

Tlf.  86 82 39 76

Email til formanden: formand@s-m-k.dk
Email til kassereren: kasserer@s-m-k.dk