Dette logo ses på Brosamarbejdets broer.

 

Brosamarbejdet er mellem
Ry Bådlaug, Silkeborg Motorbådklub og Silkeborg Sejlklub.

 

                                                                

                                                           

 

For at kunne anvende broerne er det en forudsætning, at du er medlem af mindst
en af klubberne i Brosamarbejdet.

 
Regler for anvendelse af broerne tilhørende > Silkeborgsøernes Brosamarbejde <
 
1.      Broerne anløbes med forsigtighed så beskadigelser undgås.
2.      Undgå blokering at broen. Anvend om fornødent agterfortøjning.
3.      Støjende og generende adfærd ved broerne er ikke tilladt, ethvert medlem har pligt til at medvirke til ro og orden ved broerne.
4.      Fiskeri fra broerne er ikke tilladt, hvis der ligger eller ankommer både som er medlem af Brosamarbejdet.
5.      Forrettes nødtørft på arealet ved broen, SKAL dette nedgraves.
6.      Henkastning af alle former for affald i vand og på land er ikke tilladt.
7.      Opsatte affaldsstativer må anvendes, men er du for hjemadgående, så medtag affald for at spare på renovationsordningen, der koster mange penge.
8.      Der må ikke fjernes eller beskadiges buske, træer eller andet på landområder.
9.      Der må ikke afbrændes bål ved broerne, kun på godkendte bålsteder.
10. Længerevarende anløb, over et døgn (hvis ikke særlige forhold gør sig gældende), camping og lignende, er ikke tilladt.
11. Der skal udvises yderste forsigtighed med medbragte grill og affald herfra.
12. Ethvert medlem har pligt til at rapportere beskadigelser af bromateriel.

 

Ultimate Web