SMK 110 År

SMK 110 ÅR

Fredag den 6. august (1909) stiftedes Silkeborg Motorbaadklub ved et møde i Haandværkerforeningen af følgende
herrer: Professor Bang, distriktslæge Lund, læge Axel Hansen, dyrlæge Kruse, fabrikant Hammer, Høegh Guldberg,
skotøjsfabrikant Nielsen, læderhandler Schultz, smedemester Schou, fabrikant Egebjerg, farvehandler Mathiesen,
hotelejer Jensen og bogholder Braae.
Til bestyrelsen valgtes: Professor Bang  som formand, fabrikant Stenberg som næstformand og bogholder Braa, kasserer.
Kontingentet blev vedtaget til 5 kr. for indeværende sæson.
Takket være disse brave personager kan klubben i år fejre sin 110 års stiftelsesdag,

og det markerer bestyrelsen ved en

RECEPTION
i klubhuset Tirsdag 6. august 15.00 - 18.00
Vi håber at dele dagen med rigtig mangmedlemmer, samarbejdspartnere og venner af klubben.

Bestyrelsen

Ultimate Web